Stadig midler at søge til faciliteter, arrangementer mv.

Du kan stadig nå at få tilskud til projekter inden for idræt og fritid i 2021.

Hvis dig, din forening eller dit aktive fællesskab sidder med en god idé til et nyt tiltag, gerne vil afholde et arrangement, har et brændende facilitetsønske eller mangler nye rekvisitter, så er der hjælp at hente.

For der er stadig penge at søge i følgende af årets puljer på fritidsområdet:

  • Idræts- og Fritidspuljen (ca. 45.000 kr. tilbage i 2021)
  • Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse (46.811 kr. tilbage i 2021)
  • Udviklingspuljen (1.682 kr. tilbage i 2021)

Flere oplysninger

Nyhed den 17. december 2021.