Læhegn ved idrætspladser beskæres i uge 7

Entreprenørservice udnytter det kolde vintervejr til at beskære læhegn på en række idrætspladser. Husk at holde afstand, hvis du er i nærheden.

Mandag den 15. februar begynder Entreprenørservice at beskære beplantning/læhegn, både i bredden og i højden, på idrætspladser rundt omkring i kommunen.

Hvorfor lige nu?

Beskæringen sker, mens der stadig er frost 20 cm nede i jorden, så den store traktor med rundsave kan køre på arealerne, uden at der sker skade på jorden/banerne m.v.

Husk at holde afstand

Af sikkerhedsmæssige årsager vil området, hvor læhegnet beskæres, være afmærket med kantpæle og minestrimmel i en forsvarlig sikkerhedszone. Al ophold i nærheden af læhegnene på arealerne frabedes. 

Det er vigtigt, at det overholdes, og at der ikke opholder sig nogen i området, da traktorføreren ikke kan se, hvad der sker udenfor maskinen langs jorden.

Det er selvfølgelig spændende for børn at overvære beskæringen, og det må de også gerne, blot det sker på minimum 50 meters afstand og under opsyn af voksne.

Hvor foregår beskæringen i uge 7 

  • Marievangsskolen
  • Vestermose Skole
  • Stillinge Skole
  • Vemmelev (banerne ud mod motorvej)
  • Tårnborg Skole
  • Boeslunde (ved boldbaner)
  • Kirkeskovskolen

Flere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål vedr. beskæring af læhegn på idrætspladser, er du meget velkommen til at kontakte Entreprenørservice på tlf. 58 57 54 30.

Nyhed den 15. februar 2021.