Ny beredskabsaftale med Sund & Bælt om Storebæltsberedskabet

Den nye aftale sikrer det fremtidige beredskab på broen og i tunnellen i 10 år sammen med bedre øvelses- og træningsfaciliteter.

Den nye aftale sikrer det fremtidige beredskab på broen og i tunnellen i 10 år sammen med bedre øvelses- og træningsfaciliteter. 

Der er nu indgået en ny 10-årig beredskabsaftale mellem Slagelse Kommune / Slagelse Brand og Redning og Sund & Bælt. Den nye beredskabsaftale er en fortsættelse af det fokus, som både Slagelse Kommune og Sund & Bælt længe har haft på, at beredskabet omkring Storebælt skal prioriteres og sikres. På den måde matcher beredskabet konstant de opgaver, som der skal løses og de udfordringer, som beredskabet kan møde, på Storebæltsbroen og i Storebæltstunnelen.

10 år sikrer fremtiden

Den nye beredskabsaftale og de nye træningsfaciliteter giver et anseligt løft til den samlede sikkerhed omkring Storebæltsbroen og –tunnelen. 

- I Slagelse Kommune prioriterer vi det samlede beredskab meget højt, herunder Sund & Bælt, som vi ser som en god og stærk samarbejdspartner. Derfor er vi glade for, at vi nu har en 10-årig aftale, som giver sikkerhed og ro omkring beredskabet. Vi er stolte af, at vores brandskole nu i endnu højere grad vil kunne medvirke med deres viden og faciliteter, når andre beredskaber skal have uddannelse i specielle indsatser, som f.eks. brande i tunneller, siger John Dyrby Paulsen, borgmester i Slagelse Kommune. 

- Vi lægger meget stor vægt på, at Storebæltsforbindelsen er åben og sikker at køre over, og derfor er vi glade for den nye aftale, som sikrer en fortsat høj kvalitet i beredskabsindsatsen ved uheld og brand på forbindelsen. Vi har et godt og tæt samarbejde med Slagelse Kommune, og ser deres bidrag med en ny tilbygning til den eksisterende øvelsestunnel som en god mulighed for yderligere træning i brandslukning og dermed til den samlede sikkerhed på Storebælt, siger Mikkel Hemmingsen, adm. direktør i Sund & Bælt.

Fokus på uddannelse og træning

Med den nye aftale sættes der i endnu højere grad fokus på den meget vigtige opgave med uddannelse af mandskabet. Uddannelsesprogrammet er blevet revideret og tunet i løbet af de sidste 2 år, og med denne nye aftale sikres det, at denne udvikling kan fortsætte i de næste 10 år. 

Alt mandskab fra beredskabet vil komme igennem endnu flere ”tæt på virkeligheden”-uddannelser og øvelser. På den måde bliver de rustet til at kunne agere rigtigt og skarpt i en uheldssituation. 

Den nye aftale sikrer også, at mandskabet får den nødvendige uddannelse og vedligeholdende uddannelse i at betjene de meget særlige køretøjer, som findes i Storebæltsberedskabet, herunder også den sidst ankomne brosprøjte. 

Udbygning af øvelsestunnelen giver mulighed for mere realistiske øvelser

Med den nye beredskabsaftale medfølger en udvidelse af øvelsesfaciliteterne på brandskolen omkring tunnelindsatser. Beredskabet råder over en øvelsestunnel, hvor de kan træne i komplicerede øvelser. Til tunnelen bliver der nu bygget et modul, hvori der holder et tog, som bliver helt særligt indrettet, så man kan træne forskellige former for brandslukning både i og uden for toget.

Dette bliver endvidere kombineret med redningsindsatser, som betyder, at der, når bygningen er færdig, vil kunne trænes indsatser med brand og uheld, hvor der optræder flere forskellige skader på samme tid. 

Sammen med den eksisterende øvelsestunnel vil anlægget kunne leve op til det, som de i beredskabet kalder ”train as you fight”. Oversat betyder det, at der er mulighed for endog meget virkelighedstro træning. Det er en træning, som er meget vigtig for at ruste både mandskab og ledere bedst muligt, hvis uheldet skulle være ude, og de f.eks. skal på indsats i tunnelen. 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Beredskabschef Michael Djervad
    Tlf.: 58 57 97 03
  • Borgmester i Slagelse Kommune John Dyrby Paulsen
    Tlf.: 58 57 30 02
  • Adm. direktør i Sund & Bælt Mikkel Hemmingsen
    Tlf.: 33 93 52 00

Pressemeddelelse 4. februar 2021