Spændende nyt om kommunens idræts- og fritidsliv

Læs om de mange spændende, aktuelle tiltag og arrangementer på idræts- og fritidsområdet i Fritidsafdelingens 1. nyhedsbrev i 2021.

Fritidsafdelingen udgiver ca. 4 gange om året et nyhedsbrev, hvor du kan læse om de vigtigste nyheder, arrangementer og tiltag på idræts- og fritidsområdet, få en status på de mange projekter, der er igangsat, samt få nyt om relevante puljer, frister og kurser.

Indhold i dette nyhedsbrev

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om:

 • Status på overgang til nyt tilskuds- og bookingsystem
 • Indgivelse af anlægsønsker til budgetproces
 • Online-træninger på Facebook-siden Hvad sker der i Slagelse
 • Fyraftensmøde om rekruttering og fastholdelse af unge medlemmer
 • Digital afholdelse af generalforsamlinger
 • Sidste chance for at indstille kandidater til stor idrætspris
 • Interne og eksterne puljemuligheder
 • Nyttige tips og værktøjer til fundraising
 • Og meget mere!!

Læs nyhedsbrevet

Få læst nyhedsbrevet op

Synshandicappede har mulighed for at få læst nyhedsbrevet op ved at kontakte

 • Fritidskoordinator Casper Skov Andersen 
  tlf. 40 46 86 87, mail: caspe@slagelse.dk

Nyhed den 21. februar 2021.