Nye aflastningstilbud skal give et frirum

Nyt projekt har fokus på fleksible aflastningstilbud til glæde for borgere med demens og deres pårørende

Når demens bliver en del af hverdagen, så får det stor betydning for både borgeren og den pårørende. Derfor har Slagelse Kommune igangsat et 3-årigt projekt i samarbejde med DGI og Alzheimerforeningen, som har fokus på fleksible aflastningstilbud til glæde for borgere med demens og deres pårørende. Tilbuddene skal give de pårørende et pusterum og mulighed for at tage vare på sig selv, samtidig med at de ved, at deres kære med demens laver aktiviteter, som giver mening for dem.

Et aktivt liv for borgere med demens 

Både borgere med demens og deres pårørende har brug for at have et aktivt liv. Det skal tre nye tilbud i Slagelse Kommune være med til at understøtte som en del af projekt ”Et aktivt liv for borgere med demens og deres pårørende”. Det betyder bl.a. at Aktivitetshuset ”Pusterummet” i Korsør har udvidet sin åbningstid, hvor lige nu fire yngre borgere mødes en gang ugentligt med mulighed for at snakke og deltage i fælles samvær. Derudover er der fokus på bedre og mere fleksibel aflastning i eget hjem, så borgere og deres pårørende i større grad kan få aflastning ud fra deres individuelle behov. På nuværende tidspunkt får 10-15 borgere og deres pårørende individuel aflastning af medarbejdere fra hjemmeplejen og frivillige.

Støtter op om livskvaliteten 

- Aktiviteterne til aflastningsbesøg i hjemmet eller på daghjem kan f.eks. være gåture, sang eller hygge med kæledyr. Det er helt individuelt, hvilke aktiviteter man laver ved et aflastningsbesøg. Det afhænger af, hvem man er, og hvad man godt kunne tænke sig. Målet er at støtte op om den pårørendes mulighed for at leve et aktivt liv med egne interesser, samtidig med at der støttes op om livskvaliteten hos borgere med demens, fortæller demenskonsulent og projektkoordinator i Slagelse Kommune Vibeke Stubbings.

Som en del af projektet er pårørendegrupper også igangsat, hvor primært ægtefæller til borgere med demens mødes. Desuden får medarbejdere i hjemmeplejen undervisning i både grundlæggende temaer inden for demens samt inspiration til, hvad den gode aflastning er.

Et trygt frirum

- Både borgere med demens og deres pårørende kan have behov for aflastning. Familie og pårørende overtager som regel flere og flere gøremål for at få hverdagen til at fungere, i takt med at sygdommen udvikler sig. Derfor er der brug for at de pårørende kan få et trygt frirum, mens borgeren med demens laver meningsfulde aktiviteter. Vi er i Forebyggelses- og Seniorudvalget rigtig glade for, at mulighederne for aflastning styrkes gennem projektet, og vi glæder os til at følge indsatserne, siger formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz (A).

Om projektet

Et aktivt liv for borgere med demens og deres pårørende er et 3-årigt projekt i samarbejde med DGI og Alzheimerforeningen. Der er ydet tilskud til projektet via satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, og det løber frem til november 2023.

Flere oplysninger

  • Formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz
    Tlf. 20 29 58 66
    Mail aliya@slagelse.dk 


  • Projektkoordinator og Demenskonsulent Vibeke Stubbings
    Tlf. 21 83 37 53
    Mail vistu@slagelse.dk

Pressemeddelelse 1. juli 2021