Vemmelev certificeres som idrætsskole

På Vemmelev skole er idræt og bevægelse prioriteret, og de har netop gennemgået et idrætscertificeringsforløb.

Idræt og bevægelse skal være sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt. På Vemmelev skole er idræt og bevægelse prioriteret, og de har netop gennemgået et idrætscertificeringsforløb med DIF, UC VIA og Team Danmark. Det betyder, at skolen fremover kan kalde sig idrætscertificeret og det fejres med alle 459 elever den 9. august. Vemmelev er den anden skole i Slagelse Kommune, som bliver idrætscertificeret.

Undervisning i idræt er obligatorisk for alle elever i folkeskolen. På Vemmelev skole får eleverne ekstra god mulighed for at få pulsen op, bruge kroppen og være i bevægelse både individuelt og sammen med andre. Skolen har nemlig prioriteret idræt i en særlig høj grad, så alle elever har 5- 6 lektioners idræt om ugen. Vemmelev Skole har derfor været igennem et uddannelsesforløb, så de fra 1. august 2021 kan kalde sig en idrætscertificeret skole. Uddannelsesforløbet er udviklet og afviklet af UC VIA, DIF og TEAM Danmark

Idræt og bevægelse øger trivsel og læring

- Vi tror på, at idræt og bevægelse både øger den generelle læring og trivsel og, at idrættens kvaliteter kan bidrage til elevernes almene sundhed og give dem en kropslig bevidsthed, som vil gavne dem hele livet. Hos os går bevægelse, trivsel og læring hånd i hånd og derfor er vi også glade for at vi fremover kan kalde os idrætscertificeret, siger skoleleder på Vemmelev Skole Emil Krapper.

Optimalt fundament for læring og trivsel

En del af certificeringsforløbet er at skabe en kultur, hvor idræt og bevægelse er omdrejningspunkt for hele skolen. Netop bevægelse er også en del af Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik.

- Når Vemmelev Skole gør idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen, så er de med til at skabe det optimale fundament for læring og trivsel blandt børn og unge på skolen. Det skal være sjovt at lære, og ved at have en skoledag med afveksling og bevægelse, så understøtter det både læring i skolens fag samt øger sundheden og trivslen blandt børn og unge i skolen, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak (UFP).

Vemmelev Skoles idrætscertificering vil blive markeret med en fest den:

9. august kl. 12.00 på Vemmelev Stadion

Program

12.00 – 12.15: Indmarch ved klasserne og velkomst ved skoleleder Emil Krapper

12.15 – 12.30: Alle 459 elever danser Vemmelevdansen

12.30 – 12.45: Taler ved repræsentanter fra DIF, UC VIA og Team Danmark

12.45 – 13.00: Alle 459 elever deltager i en kæmpe kæde-fangeleg

13.00 – 13.10: Gymnastikopvisning ved 7. årgang

13.10 – 13.15: Afslutning ved skoleleder Emil Krapper

13.15- 13.30: Uddeling af is til elever

Fakta om idrætscertificering

Idræt opprioriteres med 4-6 timers idræt om ugen for alle elever, idrætsunderviserne opkvalificeres inden for idrætsfaget og der udvikles en rød tråd i idrætsundervisningen fra 0-9.klasse. Al personale kompetenceudvikles i forhold til at arbejde med bevægelse i skoledagen. Gennem etableringen af nye lærings-, udviklings- og refleksionsrum, opnår skolen et fælles værdisæt og et fælles sprog om det at være idrætsskole

Flere oplysninger

  • Formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak
    Tlf 20 87 53 83
    Mail blak@slagelse.dk


  • Skoleleder på Vemmelev skole Emil Krapper
    Tlf. 24 90 88 54
    Mail emila@slagelse.dk

Pressemeddelelse 16. juli 2021