Skæve boliger skal give ro og stabilitet

Til august flytter de første beboere ind i ni nye boliger i Rosenkildeparken i Slagelse, i de nye boliger kaldet Nordlunden. Boligerne er bygget til borgere, som har udfordringer, der gør det svært at bevare fast bolig. De nye boliger skal derfor give beboerne et sted med højere til loftet.

Slagelse Kommune etablerer boligerne, fordi der skal være plads til gruppen af særligt socialt udsatte borgere. Borgere, der har svært ved at bo i ordinære boliger. Derfor vedtog byrådet at etablere boliger for netop de borgere, som typisk har forliste boliger bag sig, og som ofte tager ophold på skiftende forsorgshjem rundt om i landet.

- Vi har et ansvar for at hjælpe socialt udsatte i kommunen. Vi har brug for boliger, hvor der er lidt højere til loftet. Der er nogle borgere, som er blevet ramt af livet med diagnoser, misbrugsproblemer og andet, der gør at de risikerer hjemløshed, som forværrer problemerne. Derfor er det rigtig godt, at vi får borgerne ind i boliger, hvor de kan føle sig trygge, siger Steen Olsen, formand for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

De ni boliger er samlet i en rundkreds med et fælles areal i midten. Hver bolig er 41,6 m2 og med en terrasse og lille have til hver bolig. Boligerne adskiller sig fra almindelige boliger ved, at de har en overskuelig størrelse, og at der er en social vicevært tilknyttet.

- Vi kan se, at de beboere, som får en skæv bolig, typisk bliver boende i dem, og vi kan også konstatere, at trods skepsis fra naboer, når vi etablerer skæve boliger, så er der meget sjældent problemer med naboskabet. Beboerne i skæve boliger vil gerne have fred og ro, og et sted hvor de føler sig trygge, og med lidt hjælp fra kommunens side er skæve boliger en rigtig god løsning for nogle borgere, siger John Eriksen, formand for Rådet for Socialt Udsatte i Slagelse Kommune.  

Boligerne etableres i samarbejde med Slagelse Boligselskab, og det er boligselskabet, som skal varetage driften af boligerne. Erfaringer fra andre skæve boliger i både Slagelse Kommune og på landsplan viser, at der generelt er få problemer med skæve boliger, og Slagelse Boligselskab forventer ikke, at de nye boliger vil kræve en væsentlig større indsats.

- Vi vil naturligvis være ude i området for at varetage alle de praktiske opgaver med vores boliger, og der vil i denne afdeling være en ekstra indsats, for at imødekomme denne målgruppe af beboeres behov. Vi skal ikke have den professionelle kontakt med beboerne, som vil blive varetaget af en social vicevært, men vores folk har jo en dialog med beboerne i vores boliger generelt, så det vil de også have med beboerne i disse boliger, siger Arne Juul, direktør i Slagelse Boligselskab.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • John Eriksen, Rådet for Socialt Udsatte,
    telefon 22 15 92 72
  • Steen Olsen, formand for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser,
    telefon 20 45 57 32
  • Arne Juul, direktør i Slagelse Boligselskab,
    telefon 40 75 20 07

Pressemeddelelse den 24. juni 2021