Slagelse og Movia går i grønt med ni nye elbus-linjer 27. juni

Fra søndag 27. juni er det slut med støj og udledninger fra de fleste busser i Slagelse Kommune. Nye, miljøvenlige elbusser ruller i stedet ud på vejene.

De ni buslinjer 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909 og 431 i Slagelse Kommune omstilles til elbusser. De første 13 elbusser på linjerne kommer ud at køre 27. juni 2021, og de resterende otte elbusser sættes i drift i juni 2022. Når alle elbusserne kører, betyder det, at CO2-udledningen mindskes med 1.300 tons årligt, og at mere end 75 pct af Movias busservice i Slagelse Kommune er på el. De nye grønne el-buslinjer er et skridt på vejen mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 - heraf mindst halvdelen på el. Med øget grøn omstilling bidrager Slagelse Kommune og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

"Med indsættelsen af de nye elbusser tager vi et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Elbusserne kommer til at bidrage til, at vi får nedbragt CO2-udledningen i Slagelse Kommune. Derudover får vi også nogle busser, som larmer mindre end de traditionelle dieselbusser, og nogle busser, som kommer til at bidrage til, at vi får nedbragt luftforureningen i Slagelse by. Derfor håber jeg, at alle vil tage godt i mod de nye elbusser", siger formand for Erhvervs- og Teknikudvalget Villum Christensen (I).

"Kommuner og regioner og Movia har i 2020 besluttet et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som vi sammen med Slagelse Kommune nu sender om, at klimamål og ambitioner er relevante uanset geografi - både i byerne og på landet", siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen

Fakta om Slagelse Kommunes elbusser

 • Slagelse Kommune indsætter elbusser på ni buslinjer. Det gælder buslinjerne 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909 og 431.
 • I Slagelse overgår mere end 75 pct. af kommunens buskørsel fra diesel til el svarende til ca. 1,8 mio. kørte kilometer om året.
 • Elbusser sparer årligt kommunen for 1.300 tons CO2 udledning årligt.
 • Merudgiften for kommunen ved valg af elbusser frem for fossil drift er ca. 3 mio. kr. pr. år.

Om elbusser og udledning af NOx, partikler og CO2 på Sjælland

 • Der er god fart i den grønne omstilling i Movias busdrift. I 2020 kørte der samlet 77 elbusser i Movias område i Roskilde, København, Frederiksberg, Tårnby, Egedal og Ballerup Kommuner.
 • Men mange flere elbusser er allerede på vej. Ved udgangen af 2022 kører der 301 elbusser i Movias område.
 • Movias miljøregnskab for 2020 viser også, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 pct. siden 2008. Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 pct., og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for 2020 på 75 pct. Samme gælder for partikeludledningen, som er reduceret med 88 pct. fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 pct.
 • Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen 

Flere oplysening

 • Udvalgsformand Villum Christenen 
  Tlf. 61 15 30 89
 • Movia presse og kommunikation
  Telefon 3613 2010
  Mail: presse@moviatrafik.dk

 Pressemeddelelsen den 18. juni 2021