Corona giver nye typer henvendelser til borgerrådgiveren

2020 har været præget af coronapandemien, og det har betydet nye typer af henvendelser til borgerrådgiveren. Selvom flere borgere har henvendt sig, er antallet af klager faldet.

Det fremgår af årsberetningen fra kommunens borgerrådgiver, Lone Engly. Beretningen dækker kalenderåret 2020 og skal behandles af Økonomiudvalget og af Byrådet i Slagelse Kommune senere i maj.   

Med 401 henvendelser er antallet af borgere, der har henvendt sig til borgerrådgiveren, steget med 8 procent siden 2019. De fleste henvendelser kommer fra borgere, som ønsker råd og vejledning. 2020 har været præget af coronapandemien og de restriktioner, som er blevet iværksat af myndighederne. Nogle borgere har været bekymrede for, om kommunen kunne yde den nødvendige hjælp, andre borgere har ønsket vejledning om rettigheder og pligter efter de midlertidige bestemmelser, som er udstedt som følge af coronapandemien.

Antallet af klager er faldet fra 90 i 2019 til 64 i 2020.

- Det faldende antal klager kan have mange årsager, f.eks. at kommunens sagsbehandling og borgerservice generelt er forbedret som følge af nye initiativer, som løbende iværksættes. Det er dog også nærliggende at tro, at coronapandemien og konsekvenserne af den har haft betydning for antallet af klager. Borgerne har primært ønsket at få afklaret mulighederne for at få hjælp, og mange borgere har udvist stor forståelse for, at det har været en meget usædvanlig situation, som også har givet udfordringer for kommunen. Det kan have ført til færre klager, siger Lone Engly.

Selvom færre borgere har klaget, er der fortsat områder, som giver borgerne problemer i mødet med kommunen. Sagsbehandlingstiden er og har gennem årene været et problemfelt for kommunen, og det gør sig også gældende for 2020. Men når borgerne henvender sig til Borgerrådgivningen, fordi de er utilfredse med, at deres sag trækker ud, kan det i nogle tilfælde vise sig at dække over andre fejl i sagsbehandlingen. Det kan være, at der ikke er lavet et notat fra et møde, eller at indkomne breve ikke er journaliseret – fejl som kan føre til en forkert afgørelse, og som kan være med til at forsinke sagsbehandlingen.

Borgerrådgiveren anbefaler bl.a., at det bliver et særligt indsatsområde at sikre tilstrækkelige forvaltningsretlige kompetencer overalt i kommunen.

-  Målet må være, at sagsbehandlingen i alle dele af kommunen er gennemsigtig, af høj faglig kvalitet og forståelig for borgerne. Bedre sagsbehandling betaler sig i det lange løb – også økonomisk. Det giver større borgertilfredshed og større arbejdsglæde for de ansatte, siger Lone Engly. 

Borgmester John Dyrby Paulsen er glad for at antallet af klager falder, men anerkender også at kommunen kontinuerligt skal arbejde på at blive bedre.

- Corona har gjort det forgangne år meget anderledes for de fleste af os. Og Corona viser i virkeligheden, hvorfor det er så vigtigt at have et sted, hvor borgerne kan henvende sig, når de kommer i tvivl. Jeg er faktisk glad for at borgerne har benyttet sig af tilbuddet, og jeg er selvfølgelig også glad for, at antallet af klager er faldet. Det fortæller mig, at borgerrådgiveren fortsat har en vigtig opgave i kommunen, siger John Dyrby Paulsen (A)

Borgerrådgiveren er ansat direkte af Byrådet og har til opgave at hjælpe borgere, som oplever problemer med sagsbehandlingen, eller som har svært ved at finde vej i det kommunale system.

Læs mere om borgerrådgiverens arbejde på slagelse.dk/borgerraadgiver

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Lone Engly, Borgerrådgiver,
    telefon 58 57 44 86 eller e-mail borgerraadgiveren@slagelse.dk

Pressemeddelelse den 20. maj 2021