Kognitive udfordringer bør ikke stå i vejen for jobbet

Netop i disse dage er 30 medarbejdere fra Jobcenter Slagelse i gang med at få ny viden om og faglige indspark til at hjælpe borgere med kognitive udfordringer. Målet er bedre at kunne hjælpe både borgere og virksomheder.

- Vi har som kommune et stort socialt ansvar overfor de borgere, der lever en hverdag med forskellige grader af kognitive udfordringer. Alle skal have mulighed for et godt liv på egne præmisser, og det betyder, at medarbejderne i jobcenteret bedst muligt skal kunne bruge alle værktøjer til at afhjælpe eller kompensere for de vanskeligheder, der følger med kognitive udfordringer, siger Thomas Clausen (Ø) (foto), Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune.

30 medarbejdere fra alle afdelinger i Jobcenter Slagelse deltager i forløbet. Håbet med projektet er, at det ekstra fokus på området kan få flere borgere i arbejde, og gøre det lettere for nuværende ansatte med kognitive udfordringer at blive i deres stillinger. Det er f.eks. personer, som har problemer med at huske, planlægge, koncentrere sig eller bevare overblikket.

- Kognitive udfordringer findes indenfor alle målgrupper, og det er vigtigt, at vi kan understøtte borgerne og klæde vores virksomheder på til at tage hånd om de udfordringer, der kan være i en arbejdssituation. Dette forløb skal gerne gøre os skarpe på at spotte målgruppen og finde de rigtige værktøjer til at understøtte dem – og virksomhederne – i at lykkes i jobbet, siger Peter Sidelmann, der netop er tiltrådt som arbejdsmarkedschef i Slagelse Kommune.

Uddannelsesforløbet, der gennemføres af videnshuset Cabi, strækker sig næsten over et helt år, med en vekslen mellem gruppeundervisning med teori og diskussion og cases fra den virkelige verden. Og med lejlighed til at afprøve det lærte mellem undervisningsgangene.

Opbakning til et rummeligt arbejdsmarked lokalt

En rundspørge, som Jobcenter Slagelse har foretaget blandt lokale samarbejdsvirksomheder, viser en stor interesse både i forhold til at blive klogere på, hvordan man kan rumme medarbejdere med kognitive udfordringer og i forhold til at hjælpe projektets deltagere, når forløbet er afsluttet.

- Det er meget positivt, at virksomhederne stadig er med på at skabe et social ansvarligt arbejdsmarked i Slagelse Kommune, hvor der er plads til alle. Der er et stort potentiale for at sikre fremtidens arbejdskraft på det her område, siger Marlene Bilenberg, Virksomhedskonsulent i Jobcenter Slagelse og tovholder på projektet.

Jobcentrene har bl.a. mulighed for at tilbyde personlig assistance og hjælpemidler i form af fx arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger der kan understøtte, at borgere med kognitive funktionsnedsættelser kan opnå og fastholde et job. Jobcenter Slagelse vil både under og efter forløbet løbende måle på, hvor mange borger med kognitive funktionsnedsættelser, der kommer i arbejde som følge af det øgede fokus. Forhåbningen er selvfølgeligt, at det øgede fokus vil betyde flere ansættelser.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget Thomas Clausen (Ø)
  Mobil 53 25 78 49
  E-mail thocc@slagelse.dk
 • Arbejdsmarkedschef Peter Sidelmann
  Mobil 30 46 27 08
  E-mail petes@slagelse.dk
 • Virksomhedskonsulent og tovholder Marlene Bilenberg
  Telefon 58 57 94 44
  Mobil 51 44 04 58

 Pressemeddelelse den 19. maj 2021.