Naturvejledere fra hele landet udvikler naturtilbud

24 naturvejledere kommer i denne uge til Korsør for at udvikle naturtilbud til glæde for borgere og turister i kommunen.

24 naturvejledere kommer i denne uge gennem et samarbejde med Naturvejledning Danmark til Korsør, som en del af deres officielle uddannelse til naturvejledere. Gruppevis skal de arbejde med seks forskellige temaer, som relaterer sig til naturen til glæde for en bred gruppe af Slagelse Kommunes borgere og turister. Den 7. maj fra kl. 10 til 12 på Musholm Bugt Feriecenter fremlægger de kommende naturvejledere på en naturkonference deres forslag til nye naturtilbud til gavn for bl.a. udsatte unge, ældre borgere, danske og udenlandske turister i kystområderne samt borgere med handicaps.

Åbner naturen op for flere målgrupper

Hvordan åbner vi naturen op for mennesker med muskelsvind og andre fysiske handicap? Hvordan kan vi tilbyde en naturindsats for de ældre borgere, hvor både de mobile og mere eller mindre ressourcestærke ældre, samt de mindre mobile og ikke-flytbare borgere inddrages? Eller hvordan kan man ændre Korsør fra at være en by man primært kører igennem, eller passerer på motorvejen til, at de mange forbipasserende i stedet gør ophold i Korsør?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som de kommende naturvejledere vil få stillet gennem i alt seks forskellige cases, som de gruppevis skal samarbejde omkring i to dage, når de gæster Slagelse Kommune. Efterfølgende skal resultaterne fremlægges på en naturkonference, hvor medarbejdere og chefer fra bl.a. sundheds- og ældreområdet, miljø-, plan- og teknikområdet samt uddannelsesområdet i Slagelse Kommune også vil deltage.

Bringe naturen i spil på nye måder

- Vi glæder os rigtig meget til at byde de studerende velkommen, så de kan se de mange naturmæssige fordele og muligheder vores kommune rummer. Samtidig så er det en unik mulighed for, at vi kan få nye idéer og input til, hvordan vi i endnu højere grad end i dag, kan bringe naturen i spil overfor mange forskellige målgrupper. Derfor er konferencen også tænkt som en udviklingssnak mellem de studerende og fagpersoner på områderne, så der bliver mulighed for både at stille spørgsmål til forslagene og bygge videre på eventuelle sprudlende gode idéer, indenfor de forskellige områder, fortæller leder af Slagelse Naturskole Tine Nord Raahauge, som er med til at undervise naturvejlederne og afholde konferencen.

Konferencen afholdes af foreningen Naturvejledning Danmark. Den foregår udendørs den 7. maj fra kl. 10 til 12 på Musholm Bugt Feriecenter. 

Flere oplysninger

  • Leder af Slagelse Naturskole Tine Nord Raahauge
    Tlf. 51 50 82 38
    Mail tnraa@slagelse.dk

Pressemeddelelse 3. maj 2021