Nyt symbol skal hjælpe mennesker med demens

Symbolet er en håndsrækning, der skal gøre det tryggere for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum.

Demens er svært at se. Derfor har Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark udviklet et nyt symbol til mennesker med demens. Symbolet er en håndsrækning, der skal gøre det tryggere for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum. Borgere eller pårørende i Slagelse Kommune kan kontakte kommunens demenskonsulenter og få et demenskit med bl.a. en broche udleveret eller bestille det gratis på demensvenligtdanmark.dk.

Demens er en fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen i takt med at sygdommen udvikler sig. I Slagelse Kommune er der en lang række tilbud og indsatser, så mennesker med en demenssygdom og deres pårørende kan leve et aktivt og trygt liv længst muligt. Derudover laver også Pårørendeforeningen til borgere med demens i Slagelse Kommune aktiviteter for demente på kommunens plejecentre, for demente borgere i eget hjem samt to årlige arrangementer for pårørende. Pårørendeforeningen støtter op om det nye symbol, som kan hjælpe både mennesker med demens og deres pårørende.

Åbne dialogen om demens

- Vi er i Pårørendeforeningen glade for den ekstra opmærksomhed, der skabes omkring demens og ikke mindst den håndsrækning, som symbolet giver. Det er et diskret symbol, som kan give større tryghed for mange mennesker med demens, og samtidig være med til at åbne dialogen om demens, siger formand for Pårørendeforeningen til borgere med demens i Slagelse Kommune Arno Axelsen.

Det nye demenssymbol er udviklet i tæt samarbejde med mennesker med demens, og er et frivilligt hjælpemiddel. Symbolet kommer i et kit, hvor der er flere elementer, der kan bruges efter behov – synligt eller mere diskret.

Større forståelse og tålmodighed fra omverdenen

- Vi håber, at symbolet kan være med til at skabe større forståelse og tålmodighed fra omverdenen. Når man har hukommelsesbesvær eller demens så tager små ting ofte længere tid. Det skal symbolet være med til på en diskret måde at minde omverdenen om, så det bakker vi naturligvis op om, siger aktivitetskonsulent i Slagelse Kommune Bente Nørgaard.

Tilbud til mennesker med demens i Slagelse Kommune

 • Seks demenskonsulenter støtter, rådgiver og vejleder borgere med demens og deres pårørende.
 • Borgere med demens kan deltage i aktiviteter med andre ligestillede på kommunens daghjem. Aktiviteterne er forskellige og bliver tilpasset borgere med demens
 • 12 motionscafeer rundt omkring i kommunen byder på Sjov Motion til borgere med hukommelsesbesvær og demens
 • Det kan være en hjælp at tale med andre i samme situation, og demenskonsulenterne opretter derfor pårørendegrupper efter behov
 • Pårørendeforeningen til borgere med demens har desuden demenscafeer i Korsør og Slagelse, mens det i Skælskør er Ældresagen som har demenscaféen.
 • Hvis man er pårørende til et svækket ældre menneske og man selv eller den ældre bor i Slagelse Kommune, er der også hjælp og vejledning at hente hos kommunens to pårørendevejledere.

Fakta om symbolet

Symbolet er udviklet af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, der har eksisteret siden 2017, og består af 12 landsdækkende organisationer: Alzheimerforeningen, BL – Almene Boliger, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Danske Professionshøjskoler, Demenskoordinatorer i Danmark, Ergoterapeutforeningen, FOA, Faglige Seniorer, Pårørende i Danmark, Socialpædagogerne og Ældre Sagen.

Flere oplysninger

 • Aktivitetskonsulent Bente Nørgaard
  Tlf. 23 46 84 01


 • Pårørendeforeningen til borgere med demens i Slagelse Kommune Arno Axelsen
  Tlf. 21 74 58 37

Pressemeddelelse 10. maj 2021