Fødevarestyrelsens analyse viser høje niveauer af PFOS i kød fra kogræsserforening

Kød fra kvæg fra kogræsserforening indeholder PFOS i mængder som gør, at det udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko. Fisk og rejer fra Korsør Nor viser til gengæld ikke alarmerende indhold af PFOS.

Fødevarestyrelsen konkluderer i en analyse, at kød fra Korsør Kogræsser og Naturplejeforening indeholder PFOS i for store mængder. Kødet stammer fra kvæg, som har græsset på engen, hvor man har målt høje værdier af PFOS i en grøft, hvor brandskolen har sit udløb. Analysen viser, at kødet har et indhold af PFOS på 180 nanogram pr. gram. Det er en overskridelse af det tolerable indtag af oksekød for en voksen person, hvis man holder det op i mod de anbefalinger som de europæiske fødevaremyndigheder EFSA har fastsat. DTU konkluderer derfor, i deres vurdering udført for Fødevarestyrelsen, at der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise det pågældende kød.

Fisk og rejer fra Korsør Nor indeholder til gengæld ikke alarmerende høje niveauer af PFOS, viser de analyser som Fødevarestyrelsen har lavet. Analyserne viser PFOS-niveauer mellem 0,7 og 9 nanogram pr. gram i de analyserede rejer og fisk.

Af forsigtighedsgrunde anbefaler Fødevarestyrelsen dog stadig, at det frarådes, at man spiser fisk, der er fanget tæt ved brandskolens regnvandsudløb til Korsør Nor, hvor der er allerede er sat skilte op på begge sider af udløbet. Det skyldes, at selv om der ikke er fundet alarmerende høje niveauer af PFOS i de fisk, der er analysereret, så kan der være variationer mellem de enkelte fisk og fiskearter, og derfor kan Fødevarestyrelsen stadig ikke helt udelukke, at der kan være fisk, som indeholder PFOS i et omfang som udgør en sundhedsrisiko. For at afklare denne risiko forventer Fødevarestyrelsen derfor at lave nye analyser af spiselig fisk senere på foråret.

FAKTA om analysen

Undersøgte fisk, kød og rejer

Indhold af PFOS

Kvabber:

3,1 nanogram pr. gram

ÅleKvabber

6,0 nanogram pr. gram

Rejer

0,7 nanogram pr. gram

Hundestejler

9,0 nanogram pr. gram

Kalvekød

180 nanogram pr. gram

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Afdelingsleder Jette Jungsberg
    Telefon 51 53 94 60

Pressemeddelelse den 19. marts 2021

Du kan holde dig orienteret om PFOS-forureningen via siden: