Kulturelle partnerskaber på skoleskemaet

Eleverne på skoler rundt om i kommunen kan glæde sig til bl.a. forløb med kendte danske forfattere og besøg på kulturinstitutioner.

Åben skole kom som en del af folkeskolereformen og handler om, at skolerne skal samarbejde med bl.a. lokalsamfundets kultur-, fritids- og erhvervsliv. Slagelse Kommune har i 2020 afsat 1 mio. kr. til åben skole og heraf 300.000 kr. til partnerskaber med lokale kulturaktører. Derfor kan eleverne på skoler rundt om i kommunen glæde sig til bl.a. kommende samarbejder med kulturlivet, hvor både forløb med kendte danske forfattere og de omkringliggende kulturinstitutioner kan komme på skoleskemaet.

Mere kultur på skoleskemaet

Med folkeskolereformen blev skolerne forpligtet på åben skole, dvs. at inddrage og samarbejde med det omgivende samfund. Samarbejdet skal bidrage til at skabe variation i skoledagen og differentiere undervisningen, så eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv og lærer mere. Som en del af Åben skole kan eleverne i Slagelse Kommune nu se frem til, endnu mere kultur på skoleskemaet som f.eks. i form af partnerskabsaftaler med museer og forfatterforløb med Marianne Iben Hansen og Kenneth Bøgh Andersen.

- Partnerskaberne vil gøre det nemmere for skolerne at åbne skolen for omverdenen, udvikle nye læringsmiljøer og ikke mindst få relevante undervisningstilbud. Den erfaring har vi allerede fra de velfungerende partnerskaber med foreningslivet. Ligeledes er det efterhånden veldokumenteret, at når børn beskæftiger sig med kunst og kultur, så opstår der overførsel af viden til andre kompetenceområder, og vi håber, at skolerne på denne måde bliver endnu mere inspireret til at pakke den åbne skole ud. Derfor glæder vi os til at kunne tilbyde skolerne flere praksisnære forløb, som tager udgangspunkt i kulturen, siger skolekonsulent i Slagelse Kommune Jette Bruun Eriksen.

Kobler teori og praksis

Alle partnerskabsforløbene kommer til at ligge på den fælles portal Skolenivirkeligheden.dk, hvor den enkelte skole, så selv kan vælge hvilke forløb de ønsker at booke afhængigt af årsplaner mv.  Blandt partnerskaberne er indtil videre Trelleborg, Slagelse Bibliotekerne, Museum Vestsjælland, Gerlev Legepark, Forsorgsmuseet, Panzermuseet og Forfatterskolen. Desuden samarbejdes med CFU Absalon omkring enkelte forløb, således at undervisningstilbuddet appellerer direkte til skolerne.

- Partnerskaberne er en god mulighed for at koble teori og praksis på en anden måde end eleverne måske ellers er vant til. Jeg håber, at både lærere og elever vil se forløbene som et spændende supplement, der kan give undervisningen et ekstra lag af autenticitet, større variation og måske også bedre trivsel for eleverne, når skoledagen og de vante rammer brydes for en stund, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak. (UFP)

Partnerskaberne vil blive gennemført, så snart coronarestriktionerne gør det muligt.

Flere oplysninger

  • Helle Blak - Formand for Børne- og Ungeudvalget
    Tlf 20 87 53 83
    Mail blak@slagelse.dk

 

 

Pressemeddelelse 12. marts 2021