Ny arbejdsmarkedschef skal udvikle beskæftigelsesområdet

Peter Sidelmann starter den 3. maj som arbejdsmarkedschef i Slagelse Kommune

Når Peter Sidelmann den 3. maj træder ind ad døren på Jobcentret i Slagelse bliver det med en målsætning og et mandat til at finde nye løsninger på de komplekse problemstillinger, som udfordrer beskæftigelsesområdet i Slagelse Kommune.

Peter Sidelmann skifter stillingen som afdelingsleder ved jobcentret i Kalundborg ud med ansvaret for hele arbejdsmarkeds- og integrationsområdet i Slagelse. Og det er en erfaren chef, der overtager ansvaret i kommunen. Nærmest lige siden Peter Sidelmann blev færdig med studierne i statskundskab ved Aarhus Universitet har han beskæftiget sig med arbejdsmarkedsområdet i både private virksomheder og i kommuner. Den erfaring skal nu bruges til at finde nye løsninger på de udfordringer, som præger beskæftigelsesområdet i Slagelse Kommune.

- I Slagelse Kommune er vi som andre kommuner presset på beskæftigelsesområdet, og derfor skal vi have kigget på hele beskæftigelsesindsatsen med friske øjne. Hvis vi gør som vi plejer at gøre, så ser vi ind i en fremtid, hvor udgifterne stiger uden at vi får bugt med de bagvedliggende faktorer, der skaber udfordringerne. Peter har en bred indsigt i arbejdsmarkedsområdet, og han brænder for at finde nye løsninger, så han passer godt ind i kommunens ønske om at udvikle og afprøve nye løsninger til gavn for borgerne, siger Frank E. Andersen, kommunaldirektør i Slagelse Kommune.

Peter Sidelmanns erfaring fra beskæftigelsesområdet omfatter både stillinger som jobcenterchef i Gladsaxe og Roskilde Kommune, konsulent på beskæftigelsesområdet i Rambøll og chefkonsulent på arbejdsmarkedsområdet i KL. Han vil bruge sin brede erfaring til at give beskæftigelsesindsatsen i Slagelse et servicetjek.

- Beskæftigelsesområdet er præget af meget lovgivning og kontrol. Men der er mulighed for at udfordre og udvikle den måde, vi gør tingene på, og vi skylder borgerne og virksomhederne at finde løsninger, der gør en forskel. Slagelse Kommune er blevet kendt for at være en arbejdsplads, der opfordrer til udvikling og nye løsninger. Det vil jeg gerne være del af, for vi skal vedvarende se nysgerrigt på opgaverne og afprøve nye måder at gøre tingene på, siger Peter Sidelmann.

Arbejdsmarked og Integration har stået uden chef i over to år. Afdelingsleder Henrik Skov har varetaget opgaven som arbejdsmarkedschef, og det har han gjort godt.

- Henrik har styret området kompetent og med rolig hånd i en tid, hvor der har været mange udfordringer, ikke mindst som følge af Covid-19. Vi skylder ham stor tak for hans indsats, siger Frank E. Andersen.

Fakta

Peter Sidelmann er 49 år og bosat i Valby med kæreste og tre børn. Han er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus, og har efterfølgende suppleret med lederuddannelser.

CV kan fremsendes til pressen, hvis det ønskes.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Frank E. Andersen, kommunaldirektør,
    telefon 29 29 20 75
  • Peter Sidelmann
    telefon 20 26 74 43

Pressemeddelelse 30. marts 2021