TFA-fund udgør ikke sundhedsmæssig risiko

SK Forsynings fund af stoffet TFA i grundvandsboringer udgør ikke en sundhedsmæssig risiko. Det vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed

SK Forsyning iværksatte omkring 1. februar en prøveudtagning på alle sine vandværker for at undersøge for indholdet af stoffet TFA (Trifluoreddikesyre), som tidligere er blevet anvendt i kølemidler og drivgas i spraydåser. Prøverne viste, at der var indhold af TFA i vandet i koncentrationer på mellem 0,2-0,5 mikrogram pr liter.

På baggrund af fundene har Slagelse Kommune bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere, hvorvidt indholdet af TFA udgør en sundhedsmæssig risiko for vandforbrugerne. Styrelsen for Patientsikkerhed har nu meddelt at de vurderer, at TFA-fundene i Slagelse Kommune ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for vandforbrugerne.

Miljøstyrelsen arbejder på at lave en dansk grænseværdi for, hvor meget TFA der må være i drikkevand. Indtil denne er klar opfordrer Miljøstyrelsen til, at man tager udgangspunkt i den tyske grænseværdi, som ligger på maks. 10 mikrogram pr. liter, hvilket fundene i Slagelse ligger væsentlig under.

På baggrund af dette vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at TFA-fundene ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. Styrelsen for Patientsikkerhed skriver også i sin afgørelse, at TFA-indholdet skal vurderes igen, når resultaterne af de kontrolmålinger, som SK Forsyning har iværksat, foreligger, og Miljøstyrelsen er klar med en dansk grænseværdi.

Slagelse Kommune følger sagen i tæt dialog med SK Forsyning. Slagelse Kommune afventer pt. resultaterne af de opfølgende undersøgelser, som SK Forsyning A/S har iværksat, og vil på den baggrund tage stilling til, om der er brug for yderligere tiltag.

Nyhed den 10. marts 2021