Boligforeninger m.fl. kan søge tilskud til etablering af ladestandere til elbiler

Almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger i Slagelse Kommune kan frem til 1. december søge om tilskud til at etablere ladestandere til elbiler på foreningens fælles p-anlæg

Bolig- og Planstyrelsen har åbnet for, at boligforeninger mv., der ejer et fælles parkeringsanlæg, kan søge tilskudsmidler til etablering af ladestandere.

Ifølge Bolig-og Planstyrelsen er beløbsrammen opdelt i to underpuljer:

  • Én pulje, som kan søges af almene boligorganisationer og
  • Én pulje, som kan søges af andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Foreningerne kan søge om tilskud til én ladestander pr. ansøgning. Tilskuddet udgør 25 % af de tilskudsberettigede omkostninger. Selvom hver enkelt ansøgning omfatter én ladestander, kan der ydes tilskud til flere ladestandere pr. forening. Der ydes nemlig tilskud til en ekstra ladestander for hver 20. bolig, der er omfattet af ansøgningen.

Det betyder:

  • Under 20 boliger kan der gives tilskud til 1 ladestander
  • 20-39 boliger - 2 ladestandere
  • 40-59 boliger - 3 ladestandere osv.

Generalforsamlingen kan afholdes på bagkant

På grund af den korte deadline for ansøgning af midler, er det muligt for foreningerne at søge puljen, selvom foreningen endnu ikke har taget stilling på en generalforsamling. Foreningen skal dog være opmærksom på, at beslutningen på generalforsamlingen om etablering af ladestandere skal være på plads, inden foreningen evt. får bevilliget tilskuddet.

Hvis foreningen får tilsagn om tilskud til etablering af ladestandere, skal referatet fra generalforsamlingen fremsendes til Bolig- og Planstyrelsen senest seks måneder efter, at foreningen har fået tilsagn til tilskuddet.

Ansøgningsprocessen

Processen for at søge tilskud er:

  • Trin 1: Ansøgning om tilskud
  • Trin 2: Tilsagn om tilskud
  • Trin 3: Indsendelse af beboertilslutning og de minimis-erklæring
  • Trin 4: Udbetaling

Bemærk, at puljen ikke uddeles efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgningerne bliver derimod prioriteret ud fra, foreninger med flest boliger og ligeledes afstanden til nærmeste offentlige ladestander. Desuden er der begrænsninger i tilskudsmulighed, hvis foreningen har modtaget offentlig støtte inden for de sidste tre regnskabsår (de minimis).

Frist for ansøgning

Der er åbent for ansøgning af midler frem til og med 30. november 2021.

Mere information

Læs mere om tilskudsordningen og ansøgningsprocessen på:

Flere oplysninger

Har du spørgsmål, så kontakt projektleder Ruth Trummer, Center for Miljø, Plan og Teknik,
e-mail: drtru@slagelse.dk, tlf. 58 57 46 67.

 

Nyhed 15. november 2021.