Borgernes stemme skal forbedre sundheden

Vi efterlyser input og forslag til, hvordan det sunde valg bliver det nemme valg i hverdagen

Antallet af daglige rygere og storrygere i Slagelse Kommune ligger højt. Rygning er dog ikke det eneste, som udfordrer sundheden i Slagelse Kommune. Derfor efterlyser Slagelse Kommune borgernes input og forslag til, hvad de har brug for til at opleve det sunde valg, som det nemme valg i hverdagen. Til det formål har Slagelse Kommune lanceret en ny digital platform, så alle hurtigt og nemt kan dele sine forslag, så vi sammen kan forbedre sundheden i kommunen.

Hvert fjerde år gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, som giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Svarene bruges bl.a. af kommuner og regioner til at tilpasse og planlægge sundhedsfremmende indsatser, forebyggelse og behandling. Ud fra svarene har Slagelse Kommune bl.a. prioriteret indsatser i forhold til den mentale sundhed, tobak og rusmidler, bevægelse, overvægt og kroniske sygdomme, da det er her nogle af de største udfordringer er, og hvor der er et stort potentiale for at forbedre sundheden.

De bedste rammer for sunde valg

- Sundhed er et meget højt prioriteret område, og derfor har vi også i budgetaftalen for 2022-2025 skrevet ind, at alle i hele Slagelse Kommune skal være med til gradvist at forbedre sundheden i vores kommune. Vi har brug for at fremme både sundhed og trivsel, forebygge sygdom og sikre en rettidig indsats, for hvis ikke vi gør noget nu, så vil det få stor betydning for sundheden i fremtiden. Derfor skal vi skabe de bedste rammer for, at borgerne oplever det sunde valg som det nemme valg i hverdagen, siger formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz. (A) 

Slagelse Kommune har brug for borgernes input til, hvordan det sunde valg bliver det nemme valg i hverdagen. Derfor er den digitale platform voresviden.slagelse.dk lanceret, hvor alle borgere inviteres til at komme med input til, hvordan borgere og medarbejdere bliver endnu sundere i Slagelse Kommune. Her er mulighed for at komme med helt konkrete forslag til fx. bedre cykelforhold, sunde madordninger, oplevelser i naturen mm.

Borgenes stemme er vigtig

- Selvom vi i Slagelse Kommune tilbyder en lang række forskellige sundhedstilbud, så er det ikke nødvendigvis nok til, at man som borger ændrer vaner i forhold til kost, rygning, alkohol eller motion. Vi har derfor brug for at få input fra borgerne til, hvad de har brug for, og hvad de tror vil virke. Det har vi ikke alle svarene på, så derfor er vi meget nysgerrige og forventningsfulde efter at se, hvad borgerne har af forslag og idéer, siger næstformand i Forebyggelses- og Seniorudvalget Unnie Oldenburg (A).

Søger borgernes input til flere områder

Borgernes forslag og inputs vil indgå i det videre arbejde med udviklingen af sundheden i Slagelse Kommune, som bl.a. skal ske i samarbejde med forenings- og erhvervslivet. Sundhed er kun det første område, som Slagelse Kommune søger input og forslag til. Der vil løbende komme flere projekter på voresviden.slagelse.dk, hvor der er en oversigt over de igangværende projekter, som man kan tilmelde sig og komme med gode idéer til.

Flere oplysninger

  • Ali Yavuz Formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget
    Tlf. 20 29 58 66
    Mail aliya@slagelse.dk 

  • Unnie Oldenburg Næstformand for Forebyggelses- og Seniorudvalget
    Tlf. 31 41 55 13
    Mail unnol@slagelse.dk

Pressemeddelelse 9. november 2021