Hvem skal have årets handicappris?

I år sætter Handicaprådet fokus på handicap og bevægelse. Prisen uddeles i forbindelse med den internationale handicapdag den 3. december, og alle kan indstille kandidater til prisen.

Tiden med Covid-19 har påvirket mange menneskers sundhed, og borgere med handicap er ingen undtagelse. Derfor sætter Handicaprådet fokus på bevægelse i uddelingen af årets pris.

- Personer med handicap er ikke mere inaktive end resten af befolkningen, men de oplever ofte flere barrierer i forhold til at deltage i foreningslivet eller andre idrætstilbud. Derfor vil vi gerne belønne dem, der gør noget for, at personer med handicap kan få pulsen op, siger Ole Andersen, formand for Handicaprådet i Slagelse.

I sommer kom analysen ”Bevægelsesvaner hos personer med funktionsnedsættelse” fra Syddansk Universitet, og blandt konklusioner er, at borgere med funktionsnedsættelse har vanskeligt ved at finde egnede muligheder for at være aktive.

- Vi har et rigt forenings- og idrætsliv i kommunen, og mange ildsjæle som gør en stor indsats for at få alle med ind i fællesskabet. Dem vil vi gerne belønne. Vi håber, at mange vil bakke op om prisen og indstille kandidater, så vi sammen kan fejre dem, som gør en beundringsværdig frivillig indsats, og som fortjener at blive anerkendt for det, siger Sofie Janning (A), næstformand i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Handicapprisen er på 10.000 kroner og uddeles hvert år. Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder eller andre, som enten har gjort, eller er i gang med tiltag, der forbedrer forholdene for kommunens borgere med handicap. Man kan nominere kandidater til årets handicappris frem til 1. december ved at sende en mail til udviklingskonsulent Anders Jensen, Slagelse Kommune, på andje@slagelse.dk

Foto viser sidste års vindere – botilbuddene Rosenkildevej 67 og Kastanievej der vandt for initiativet ”Hyggestuen”, der modvirker ensomhed blandt unge beboere med handicap.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Ole Andersen, formand for handicaprådet,
    telefon 58 19 05 80
  • Sofie Janning, næstformand for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser,
    telefon 30 70 26 53

Pressemeddelelse den 10. november 2021