Nyt Ældreråd konstituerer sig 14. december

Lige godt 13.000 ud af 23.025 stemmeberettigede valgte at stemme til Ældrerådet. Se hvor mange stemmer de nye medlemmer fik.

Alle borgere, der var fyldt 60 år på valgdagen d. 16. november 2021, kunne stemme til Ældrerådet.Lige godt 13.000 ud af 23.025 stemmeberettigede valgte at stemme. Det nye ældreråd konstituerer sig 14. december, hvor bl.a. formanden vælges.

Hele 24 kandidater stillede op til Ældrerådsvalget i Slagelse Kommune den 16. november, og 15 kom ind. Medlemmerne af Ældrerådet vælges for fire år, og tiltræder 1. januar 2022. Rigtig mange valgte at stemme til Ældrerådsvalget, og det glæder bl.a. formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Et vigtigt talerød og en god samarbejdspartner

- Der har været meget stor interesse for Ældrerådet. Rigtig mange kandidater valgte at stille op, og jeg er glad for at se, at så mange ældre også valgte at bruge deres indflydelse og afgive stemme på valgdagen. Ældrerådet har nemlig en særdeles vigtig rolle i at være med til at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre. De er et vigtigt talerør for alle ældre i kommunen og en god samarbejdspartner for byrådet og ikke mindst Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tillykke til de 15 medlemmer i det nye Ældreråd og tak til alle som bakkede op om Ældrerådsvalget, siger formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Ali Yavuz (A).

Ældrerådets opgaver

Ældrerådet medvirker aktivt i udformningen af politikker, som vedrører ældre i Slagelse Kommune.

Rådet rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag.

Rådet deltager i dialogmøder og kommer med idéer til politikere og forvaltning.

Rådet kan komme med input til beslutninger, der vedrører ældre borgere. Det kan f.eks. være kommunale budgetter og aktiviteter, trafik og boligforhold, pleje og omsorg, genoptræning m.m.

Rådet formidler viden til politikerne og forvaltningen om ældres vilkår i kommunen.

Medlemmerne i Ældrerådet 2022-2025

Personlige stemmer angivet i parentes

 • Abdel Sabri (335)
 • Alf Søhus (981)
 • Annette Jørgensen (1060)
 • Berit Schau (843)
 • Birgit Jørgensen (1137)
 • Henning Petersen (334)
 • Ingelise Holm (1013)
 • Johnny Gregersen (389)
 • Mogens Nellemann (455)
 • Niels Jørgensen (363)
 • Per Madsen (438)
 • Sonja Bruus Petersson (1424)
 • Svend Erik Pontoppidan (758)
 • Tonny Korndrup (530)
 • Vibeke Toft Müller (840)

Suppleanter

 • Solveig Bjørnhøj Møller
 • Leif Scharling
 • Karin Christel Pedersen
 • Gert Vinther
 • Peter Stegmann

Fakta om ældreråd

Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller seniorråd. Ældrerådet skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i kommunen.

Flere oplysninger

 • Formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz
  Tlf 20 29 58 66
  Mail aliya@slagelse.dk

Pressemeddelelse 23. november 2021