Løvfrøen kvækker på Antvorskov

En succeshistorie om løvfrøerne i Slagelse Kommune

Løvfrøen hører til blandt de mest truede frøer i Danmark. Den er forsvundet fra ikke mindre end 97% af de tidligere levesteder.

Et samarbejde kom i stand

I starten af 90érne blev der som et forsøg genudsat løvfrøer på militærets øvelsesterræn ved Antvorskov, Slagelse. Forsøget var et samarbejde mellem Forsvaret, Vestsjællands Amt og en lokal biolog.

Status efter ca. 30 år 

I foråret 2020 blev der foretaget en registrering af, hvor løvfrøen findes i dag. Undersøgelsen viser, at frøerne nu findes i mindst 22 vandhuller omkring Antvorskov, i et område på næsten 400 ha. Frøerne har desuden bredt sig adskillige kilometer mod nord og øst, og findes i mindst 12 vandhuller omkring Lorup Skov, Dævidsrød og ved Tystrup Sø.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Biolog Knud Larsen, Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik
    e-mail: khlar@slagelse.dk 
    tlf. 58 57 47 89 

 

Nyhed 26. oktober 2021