Bedre hjælp til sårbare og udsatte spædbørn

Læs mere om det nye tiltag

Nu får Slagelse Kommunes 27 sundhedsplejersker endnu bedre værktøjer, når de skal rundt og besøge de godt 800 børn, der fødes i Slagelse Kommune om året.

Kommunens sundhedsplejersker er nemlig ved at blive kompetenceudviklet i en metode, der hedder PUF(Psykisk Udvikling og Funktion), som er målrettet mental sårbarhed hos spædbørn. Sundhedsplejersken tager på hjemmebesøg, når barnet er 9 måneder, og inden barnet er fyldt 11 måneder. Her vil barnet lege med noget legetøj i samvær med mor eller far, mens sundhedsplejersken observerer og snakker med forældrene. Med det særlige PUF-skema ved hånden vil samtalen dreje sig om temaer som søvn, mad, leg, motorisk udvikling og samværet med forældrene. PUF-skemaet tager udgangspunkt i hverdagssituationer, som alle forældre oplever og understøtter barnets naturlige udvikling.

Sundhedsplejerskerne afklarer med forældre om der er temaer, hvor børnene har behov for at øve sig i hverdagssituationer. F.eks. kan nogle børn have svært ved at koncentrere, sig når de leger og andre børn har behov for hjælp til en bedre søvnrytme. Det er fx vigtigt, at et barn sover mindst 3 timer i træk og ikke er mere end 1 time om at falde i søvn. Med PUF-metoden er det håbet, at man bedre kan forebygge, at barnet oplever problemer senere i livet.

Jo hurtigere hjælp, jo bedre

- Udviklingen hos børn i en ung alder går meget hurtigt, og forskning viser, at når der sættes ind i barnets første leveår, så har det stor betydning for barnets udvikling og trivsel op igennem barndommen. Nogle gange kan udviklingen være så hurtig, at barnet selv kan få svært ved at følge med. Og her er det vigtigt, at vi fanger det med det samme, og derfor er netop PUF-programmet en god hjælp, siger formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz (A).

Kompetenceudviklingen er startet i august 2021 og sundhedsplejerskerne bliver uddannet af praktikere og forskere fra Statens institut for Folkesundhed. Undervejs bliver sundhedsplejerskerne certificeret i metoden, og selve PUF-programmet er udviklet af småbørnsforskere og sundhedsplejersker i Danmark. Initiativet i Slagelse Kommune er kommet i stand i et tværgående samarbejde mellem Forebyggelses- og Seniorudvalget samt Børne- og Ungeudvalget. PUF udmærker sig ved at dække samtlige områder af mental sårbarhed hos et lille barn, og så er det også baseret på den nyeste forskning på området. Det knytter sig op på et af Slagelse Kommunes politiske pejlemærker – nemlig mental sundhed.

Barnets udvikling er i fokus 

Når uddannelsen er færdig til næste sommer vil sundhedsplejerskerne have gennemgået to fulde kursusdage samt to online forløb, hvor de bl.a. har gennemgået PUF-skemaerne i praksis og set på videoer fra møder med babyer og forældre. Og så vil de selvfølgelig have prøvet det en masse gange i praksis på deres mange hjemmebesøg.

 -Sundhedsplejerskerne er de helt rigtige til at bruge PUF-metoden, for de kender familierne fra start. Det første møde er graviditetsmødet, inden barnet overhovedet er kommet til verden. Hvis forældrene får de rigtige redskaber, kan vi hjælpe børnene bedst muligt. På den måde lærer forældrene også at forstå deres barn bedre og understøtte barnets udvikling. Med den nye uddannelse i PUF tager vi endnu bedre hånd om vores vigtigste resurse, nemlig vores børn,siger formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak (UFP).

Besøg fra sundhedsplejen kan være en øjenåbner

- Her hos os i Sundhedstjenesten er vi kontakt med alle familier, når de får børn. Og der er næsten ikke nogen forældre, der ikke oplever udfordringer. Når sundhedsplejersken er på besøg, kan forældre selv lære rigtig meget om, hvad deres baby fx allerede kan, og det kan være en øjenåbner. Derfor er det vigtigt, at vores dygtige sundhedsplejersker har de bedste værktøjer til at hjælpe børn såvel som forældre, siger Bodil Bahnsen, som er leder af Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune.

Sundhedsplejerskerne aftaler opfølgning med forældre i et forløb på op til 6 uger, hvis de finder særlige områder, hvor forældre og børne har behov for hjælp. Hvis de udfordringer ikke er klaret på de 6 uger, inddrages andre fagpersoner med andre kompetencer til lige præcis den problematik. Det vigtige er, at barnets udviklingstid ikke spildes. 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Leder af Sundhedstjenesten Bodil Bahnsen
  Tlf. 58 57 36 45
  Mail bobah@slagelse.dk
 • Formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz
  Tlf. 20 29 58 66
  Mail aliya@slagelse.dk
 • Formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak
  Tlf. 20 87 53 83
  Mail blak@slagelse.dk