Stil op som kandidat til Ældrerådet

Du har nu muligheden for at gøre en forskel for kommunens ældre borgere ved at blive en del af Ældrerådet.

Ældrerådet består af op til 15 medlemmer, der agerer direkte talerør til Byrådet for borgere i Slagelse Kommune, der er fyldt 60 år. Den 16. november skal der vælges nye medlemmerne af rådet for de kommende fire år.

Ældrerådet er en vigtig samarbejdspartner for kommunens politikere og kan komme med input til beslutninger, der vedrører ældre borgere. Det kan f.eks. være kommunale budgetter og aktiviteter, trafik og boligforhold, pleje og omsorg, genoptræning m.m.

Meld dig som kandidat senest den 1. oktober

For at stille op skal du være fyldt 60 år senest 16. november 2021 og bo i Slagelse Kommune. Fristen for at stille op er den 1. oktober 2021.

Fakta om ældreråd

  • Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller seniorråd.
  • Ældrerådet skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i kommunen.

Ældrerådets opgaver

  • Medvirke aktivt i udformningen af politik, som vedrører ældre i Slagelse Kommune
  • Rådgive og styrke politikernes beslutningsgrundlag
  • Formidle viden til politikerne og forvaltningen om ældres vilkår i kommunen
  • Deltage i dialogmøder og komme med idéer til politikere og forvaltning.

Vil du vide mere?

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte: