Ny anmeldelsespligt for ejere af lejeboliger

Folketinget har vedtaget en ny lov, som skal sikre, at private lejeboliger er sundhedsmæssigt og bygningsmæssigt egnede til beboelse. Den nye lov giver Slagelse Kommune mulighed for at kontrollere, at lejeboliger lever op til lovgivningen.

Derfor har ejere af lejeboliger fra den 25. november pligt til at anmelde deres lejeboliger til Slagelse Kommune, hvis: 

  • Boligen er opført for mere end 40 år siden
  • Den har ikke været udlejet i 6 måneder, regnet fra ophør af sidste lejekontrakt 

Ejere af lejeboliger, som opfylder ovenstående, skal anmelde boligen til kommunen ved at sende lejeboligens adresse på:

Anmeldelsen skal være modtaget senest 30 dage før indgåelse af ny lejekontrakt. 

Kommunen giver senest 15 dage efter modtagelse af anmeldelsen ejeren besked om, der vil blive foretaget besigtigelse af lejemålet, eller om, der eventuelt skal indhentes yderligere oplysninger. 

Slagelse Kommune kan inden for 30 dage efter anmeldelsen indbringe en sag om væsentlige vedligeholdelsesmangler for huslejenævnet. Kommunen kan endvidere foretage kondemnering, hvis boligens benyttelse vil være forbundet med sundheds- eller brandfare. Undlader ejere af lejeboliger at anmelde en bolig, kan kommunen om nødvendigt genhuse en eventuel lejer for ejer af lejeboligens regning. 

Anmeldelsesordningen, som er beskrevet i § 80a i lovbekendtgørelse nr. 794 om byfornyelse og udvikling af byer.

 

Nyhed 24. august 2022