Det særlige børne- og ungeområde får tilført ekstra ledelseskraft

For at sikre børn og familier den bedst mulige støtte og den nødvendige og fortsatte udvikling af området har Slagelse Kommune besluttet at styrke ledelseskraften på området.

Det særlige børne og ungeområde i Slagelse Kommune har gennem en længere periode været udfordret i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen, arbejdsmiljøet og fastholdelse af medarbejdere på området. For at sikre børn og familier den bedst mulige støtte og den nødvendige og fortsatte udvikling af området har Slagelse Kommune besluttet at styrke ledelseskraften på området med hjælp fra KL’s konsulentvirksomhed Komponent.

Et stigende pres på det særlige børne- og ungeområde betød at Slagelse Kommune i starten af 2020 fik iværksat en ekstern analyse af området af Socialstyrelsen. Det resulterede bl.a. i en omfattende handleplan for bl.a. udvikling af faglige kompetencer og arbejdsgange, så kommunens børn og familier kan få den støtte, de har brug for. Input fra borgergrupper har ligeledes peget på et behov for udvikling og en omstilling på det særlige børne- og ungeområde.

På den baggrund vil Slagelse Kommune nu styrke ledelseskraften på området, og derfor indsættes en midlertidig leder fra KL’s konsulentvirksomhed Komponent på det særlige børne- og ungeområde fra 1. februar 2022 frem til sommeren 2022. I resten af januar afklarer Komponent i samarbejde med medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere på området, hvilke opgaver der skal være i fokus for den kommende midlertidige leder.

- Det er nødvendigt med et ekstra fokus på det særlige børne- og ungeområde, så vi hurtigst muligt kan tage hånd om udfordringerne og sikre fremdrift i den udvikling, som allerede er påbegyndt på området. Derfor handler vi nu ved både at få ekstra ledelseskraft ind og ekstern hjælp til fortsat udvikling af området, siger borgmester Knud Vincents (V)  

- Vi skal sørge for, at børn og familier får den bedste behandling og hjælp fra det særlige børne- og ungeområde. Derfor har vi også allerede afsat flere midler, så der blevet ansat flere sagsbehandlere, og sagsbunkerne er derfor også blevet mindre. Vi har tillid til det store arbejde som medarbejderne udfører i det daglige, men der er brug for en styrket ledelse og mere systematik på området. Både af hensyn til børn og familier i kommunen men også af hensyn til medarbejdernes arbejdsvilkår og trivsel, siger formand for Socialudvalget Sofie Janning (A).

KL’s konsulentvirksomhed Komponent skal ud over den midlertidige ledelse af det særlige Børne- og ungeområde bistå Slagelse Kommune med en vurdering af områdets fremtidige organisering. Komponent skal ligeledes give forslag til, hvordan den fremtidige udvikling af kvalitet og arbejdsmiljø samt fastholdelse af medarbejdere kan tilrettelægges.

- Vi ser frem til at få et eksternt blik på, hvordan vi kan styrke området og ikke mindst løse de udfordringer, som præger det særlige børne- og ungeområde. Den styrkede ledelsesindsats er en opbakning og understøttelse af udviklingsarbejdet, som allerede er i gang. Der er brug for, at vi sætter ekstra skub og retning på, så vi kan udvikle kulturen på området mod ensartet kvalitet, god borgerdialog og godt arbejdsmiljø, siger næstformand for Socialudvalget Helle Dalsgaard (F).

Flere oplysninger

Pressemeddelelse 14. januar 2022