Varsling om forhøjet vandstand i Skælskør og Korsør

Der er varslet forhøjet vandstand den 20. januar 2022

Slagelse Kommune har aktiveret beredskabsplanen for forhøjet vandstand i henholdsvis Korsør og Skælskør-områderne.

Der er stadig usikkerhed om, hvorvidt vandstanden når et niveau, som vil give problemer. DMI’s prognose forudsiger, at vandstanden topper mellem 18.30-21.30 med mellem 95 og 105 centimeter over daglig vande ved Korsør og Skælskør.

Ved 115 centimeter løber vandet ind ved fiskerihavnen i Korsør og op ad rendestensristene på Caspar Brands Plads og på parkeringspladsen ved Skælskør Bibliotek. Derfor har Beredskabet besluttet sig for at være på den sikre side og sikre rendestensristene med bigbags med en kubikmeter sand i. De ti centimeters usikkerhed på prognosen begrunder DMI med vinden, der kan give yderligere højvande, hvis den drejer eller tager til.

Slagelse Kommunes Beredskab følger situationen nøje og står klar til at træde til, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvis nogen har brug for sandsække, kan de hentes på brandskolen, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør.

Vi henviser til Slagelse Kommunes Facebook for seneste nyt:

 

Nyhed 20. januar 2022