ABC-ambassadører skal styrke den mentale trivsel

29 medarbejdere er netop blevet uddannet som ABC-ambassadør, så de kan hjælpe med at styrke deres egen og borgernes mentale sundhed.

 

Mental sundhed handler om at trives og fungere godt i hverdagen.I Region Sjælland og herunder Slagelse Kommune har mange borgere udfordringer i forhold til deres mentale sundhed og trivsel. Det påvirker borgernes generelle sundhed og livskvalitet. For at styrke den mentale sundhed og trivsel indgik Slagelse Kommune for nogle år tilbage i partnerskabet ABC for mental sundhed. Som en del af den indsats er 29 medarbejdere netop blevet uddannet som ABC-ambassadør, så de kan hjælpe med at styrke deres egen og borgernes mentale sundhed.

Forbedre egen og andre mentale sundhed

Ifølge sundhedsprofilen for voksne fra 2021 har 17,9 % af de adspurgte borgere på 16 år eller derover et dårligt mentalt helbred i Slagelse Kommune. Derfor arbejder Slagelse Kommune som en del af ABC-partnerskabet ud fra tre huskeregler, som er med til at forbedre den mentale sundhed nemlig; Gør noget aktivt - Gør noget sammen - Gør noget meningsfyldt. Senest er 29 medarbejdere fra bl.a. jobcentret, handicap, forebyggelse, ældre, skole, unge mv. blevet uddannet som ABC-ambassadører, så de kan hjælpe med at udbrede budskabet om, hvor vigtigt det er at gøre noget for at forbedre sin egen og andres mentale sundhed.

Endnu flere skal trives i hverdagen

- Vi har alle brug for at opleve, at vi er en del af et aktivt, meningsfuldt fællesskab, for at vi kan trives. Derfor er det vores ambition at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt, så endnu flere kan trives i hverdagen. Vi uddanner derfor løbende ambassadører, som får nogle konkrete redskaber de kan bruge til både at forbedre deres egen mentale sundhed og i høj grad også de borgere, som de møder gennem deres arbejde, siger chefkonsulent i Folkesundhed Pernille Vibe Hansen.

En af de nye ambassadører er Heidi Kjærgaard, som er rekrutteringskonsulent i center for Arbejdsmarked og Integration. Hun ser gode muligheder i, hvordan de nye værktøjer, som hun har fået, kan være til at forbedre både sin egen, sine kollegers og borgernes sundhed.

Øget trivsel kan fastholde medarbejdere

- Der er alt for mange, som har dårlig trivsel. Jeg er ret overrasket over, hvor nemt og simpelt det egentlig kan være ud fra værktøjerne at sætte fokus på den mentale sundhed, og hvordan den kan forbedres. Jeg ser meget frem til at bruge værktøjerne blandt mine kolleger, så vi kan styrke samarbejdet, og så ser jeg en god mulighed i måske at kunne bruge værktøjerne i forhold til f.eks. de jobsøgende, for det er hårdt at være ledig, og det udfordrer ens trivsel. På sigt kunne det også være spændende at udbrede værktøjerne til andre virksomheder, så de ved at øge trivslen blandt medarbejderne kan sikre bedre fastholdelse. Jeg ser rigtig mange muligheder i værktøjerne, og jeg glæder mig til at komme i gang med dem, siger rekrutteringskonsulent Heidi Kjærgaard.

Fakta om ABC for metal sundhed

ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede indsats, der retter sig mod hele befolkningen. Forskning viser, at vi gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan forbedre og styrke vores mentale sundhed. Personer, der gør noget aktivt, meningsfuldt og gør det sammen med andre, har op til fire gange så høj sandsynlighed for at have høj mental sundhed.

Flere oplysninger

  • A - GØR NOGET AKTIVT
  • B - GØR NOGET SAMMEN
  • C - GØR NOGET MENINGSFULDT 

 


Pressemeddelelse 29. juni 2022