Anlæg af vej i nyt boligområde ved Mælkevej/Frølundevej i Korsør

Snart begynder vi at anlægge en ny vej, så et nyt boligområde kan opstå.

Det er kommunen, der anlægger vej og sti, mens boligområderne er solgt eller bliver solgt, så ny ejer kan opføre boligerne inde i de tre områder.

Arbejdet bliver delt i to etaper.

Første etape

Starter midt i juni og forventes slut oktober 2022.

  • Anlæg af ny vej, som byggevej, der tilsluttes Frølundevej
  • Anlæg af regnvandsbassin

Anden etape

Forventet at starte i foråret og slutte i august 2023.

  • Fortov og vejbelysning
  • Beplantning
  • Sidste lag asfalt

Sådan påvirkes trafikken

Arbejdet kan påvirke trafikken i de perioder, hvor der fx køres materialer til og fra arbejdsområdet. 

Flere oplysninger

  • Ingeniør Birgitte K. Jensen, Vej og Trafik i Slagelse Kommune
    E-mail bijaa@slagelse.dk
    Telefon 2467 9290

Nyhed 15. juni 2022.