Fire partier enige om budget 2022

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Fol-keparti og Venstre er nået til enighed om forslag til budget for 2022, som indeholder budgetreduktioner for 115 mio. kr.

Der er opnået enighed om en budgetaftale mellem Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre, der i de kommende uger vil fremlægge et nyt forslag til budget 2022 for Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslaget er skabt på baggrund af en omfattende proces, hvor fagudvalg, hele den kommunale organisation, involverede borgere, brugerbestyrelser, foreninger m.fl. har været inddraget. Høringsprocessen har været kort, men på trods af denne er der modtaget flere hundrede gode og seriøse høringssvar.

Budgetaftalen indeholder budgetreduktioner på i alt 115 mio. kr. på driften. Alle dele af kommunen kommer til at bidrage til budgetreduktionerne. På anlægssiden er der enighed om, at der kan forventes anlægsprojekter for i alt maks. 400. mio. kr. i 2022 og 2023.

Budgetaftalen skal behandles i Økonomiudvalget den 23. maj og derefter vedtages endeligt på byrådsmødet den 30. maj.

Budgetaftalen er vedhæftet som separat dokument. 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Borgmester Knud Vincents(V) tlf. 20 45 97 98
  • Gruppeformand Troels Brandt(B) tlf. 61 15 35 16
  • Gruppeformand Jørgen Grüner(SF) tlf. 92 43 82 28
  • Gruppeformand Jane Dahl(C) tlf. 20 42 76 75
  • Gruppeformand Stèn Knuth(V) tlf. 24 40 01 11