Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej i Slagelse østby

Snart begynder vi anlæg af den nye vej Skovsøbakken. Den bliver adgangsvej til en ny børneinstitution og et nyt boligkvarter; Bakkevejskvarteret

Arbejdet begynder nu

Første etape

Start: I begyndelsen af maj - forventes slut i december 2022.

 • Anlæg af den nye vej Skovsøbakken - inkl. fortov og vejbelysning
 • Vejudvidelse på- og svingbane fra Ndr. Ringgade ind til Skovsøbakken
 • Vejbelysning langs den eksisterende vej Bakkevej
 • Ny grussti mellem Bakkevej og boligområdet Skovbrynet.

Anden etape

Forventet: Start i foråret - slut i august 2023.

 • Det sidste lag asfalt (slidlag) på Skovsøbakken, Ndr. Ringgade samt finreguleringer, beplantning m.m. 

Oversigtskort

 • Oversigtskort over projektet
  Rød linje - den nye vej Skovsøbakken
  Blå linje - den nye grussti mellem Bakkevej og boligkvarteret Skovsøkvarteret.

Sådan påvirkes trafikken

Arbejdet vil især påvirke trafikken, når der arbejdes på Bakkevej og på Ndr. Ringgade. Direkte berørte grundejere er informeret.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Ingeniør Birgitte Korslund Jensen, Slagelse Kommune, e-mail: bijaa@slagelse.dk,
  tlf. 24 67 92 90 

 

Nyhed 3. maj 2022