En masse gode bidrag på VoresViden

Læs om det nye projekt om biodiversitet

På Slagelse Kommunes portal til crowdsourcing har borgerne givet en masse gode forslag til, hvordan Slagelse Kommune kunne blive Danmarks Sundeste Kommune. Nu bliver borgerne bedt om at komme med forslag til biodiversitetsindsatsen.

I efteråret spurgte Slagelse Kommune borgerne om, hvordan vi kunne blive Danmarks Sundeste Kommune. Det kom der 37 gode idéer ud af, som der nu bliver arbejdet videre med. Nogle af idéerne er sågar allerede iværksat, som fx borgernære motionstilbud til 60+, som indtil videre er etableret i både Ringparken og på Ærøvej, og flere områder følger trop. Der er også flere events og aktiviteter undervejs som fx gå-events, hvor der allerede er planlagt eventet ”Slagelse Går Sammen” den 8. marts.

- Ambitionen om en sundere kommune kommer sig af, at man politisk ønsker at forbedre den samlede sundhedstilstand for alle borgere i Slagelse Kommune, som en af trædestenene til det gode liv. Der skal derfor lyde en stor tak for de mange gode bidrag, vi modtog i efteråret. De 37 idéer vil fremadrettet indgå i det videre arbejde med at forbedre sundheden for både borgere og medarbejdere fortæller Maria Bjerring Zangenberg fra Folkesundhed i Slagelse Kommune.

En del af den nye crowdsourcing-portal

Den nye portal voresviden.slagelse.dk skal skabe mere dialog og idéudvikle sammen med borgerne.

Crowdsourcing kaldes det, når ganske almindelige mennesker inddrages for at finde løsninger på en stor kollektiv opgave – til fælles gavn og glæde. Man spørger en ’flok’ (crowd), i dette tilfælde via en digital platform, om de har forslag til, hvad løsning på en udfordring kan være. Det er ikke et almindeligt spørgeskema, fordi borgerne her bliver stillet åbne spørgsmål og samtidig beder man dem, om selv at komme med idéer til løsninger.

Det giver mulighed for at inddrage både opfindsomme borgere og medarbejdere i kommunens innovationsarbejde. Og det giver dem, som beslutningerne vedrører, mulighed for at komme med værdifuld viden.

- Vi er rigtig glade for de mange gode bidrag til, hvordan vi bliver den sundeste kommune. Det er jo noget andet, når det kommer for borgerne selv end når vi sidder ’inde på kommunen’ og udvikler løsningsforslag. Kombinationen giver noget helt særligt og vi er jo allerede i gang med at føre noget af det ud i livet. Så det bliver ikke sidste gang vi gør det, fortæller udviklingschef Mette Aagaard.

Fokus på biodiversitet

Næste projekt, hvor voresviden.slagelse.dk bliver benyttet, er også allerede i støbeskeen. Det vil kredse om kommunens indsats for biodiversitet.

Ved at logge ind kan borgerne fortælle med billede og tekst om, hvad de har gjort for naturen i egen have eller på fællesarealet. Det kan være en kvasbunke, en dam uden fisk, en stenbunke eller noget helt fjerde. Kun fantasien sætter grænser og alle interesserede kan være med.

- Det handler om at inspirere hinanden og støtte op om den vilde natur og biodiversiteten. I Slagelse Kommune arbejder vi bl.a. med at omlægge driften af udvalgte kommunale arealer, så de er med til at styrke biodiversiteten. Vores naturafdeling vil bruge borgernes bidrag i deres arbejde med den vilde natur, og vi glæder os rigtig meget til at se en masse gode billeder og blive inspireret sammen med jer andre, fortæller Finn Vedel Pedersen, projektleder af crowdsourcing i Slagelse Kommune.

Der er flere projekter på vej til VoresViden, som løbende bliver lagt på.

Besøg portalen og hold dig opdateret her:

Mere info

Nyhed 3. marts 2022