Ny skiltning i parkeringskælderen

Der opsættes nu skilte mod ophold i parkeringskælderen under Rådhuspladsen i Slagelse

Hvorfor de nye skilte?

Baggrunden for skiltningen er at modvirke hærværk og skabe mere tryghed.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter ordensbekendtgørelsens §18, stk. 1, jf. §16.

Fortsat gratis parkering

P-kælderen er fortsat gratis at parkere i. 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 

Nyhed 10. marts 2022