Regulativ for husholdningsaffald er i høring nu

Slagelse Kommune planlægger at indføre en ny affaldsordning fra 1. maj 2023.

Ligesom resten af Danmark skal alle husstande i Slagelse Kommune også snart sortere affald i 10 fraktioner, så mere affald kan blive genanvendt.

I den kommende affaldsordning skal noget affald sorteres som i dag, andre typer affald (fraktioner) er nye eller opdelt anderledes i forhold til vores nuværende affaldsordning.

De kommende 10 fraktioner

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Hård/blød plast og mad- og drikkekartoner
  • Glas
  • Metal
  • Småt pap
  • Papir
  • Farligt affald (ved bestilling)
  • Tekstil (ved bestilling)

Der vil fortsat kunne bestilles afhentning af haveaffald og storskrald ligesom i dag.

Dine mærkninger

Lige nu har du faktisk mulighed for at komme med dine idéer, kommentarer og bemærkninger til den kommende affaldsordning på:

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 

Nyhed 9. marts 2022