Vi slår vejrabatter i efteråret

Efterårets rabatslåning er begyndt. I efteråret slår vi rabatterne langs kommunens veje i ca. 1-2 meters bredde fra vejen. Ved oversigtsarealer bliver rabatterne dog slået i fuld bredde.

  • I august slår vi rabatterne langs skole- og cykelstier i fuld bredde, så vi sikrer gode oversigtsforhold ved skolestart.
  • Fra september til slutningen af november slår vi de resterende rabatter langs kommunens veje.
  • I landzone slås rabatterne kun i det omfang, der skal til for at sikre trafiksikkerheden og for at holde selvsåede buske og træer nede.

Vigtigt for grundejere

Inden slåningen begynder, er det vigtigt, at du som grundejer ud til en kommunal vej udbedrer eventuelle skader påført rabatten i vinterens løb.

Husk at sørge for

  • at vandstophaner, brønde og skelpæle er synlige
  • at rabatterne er ryddet for sten og andre genstande, der kan gøre skade på græsslåmaskinen

Ejere af genstande i vejrabatter holdes ansvarlige for eventuelle skader på klippeudstyr. 

Biodiversitet

Med afsæt i Slagelse Kommunes Bæredygtighedsstrategi arbejdes der med at give mere plads til naturen i plejen af de kommunale arealer og således også en målrettet indsats i vejkanterne.

Du vil derfor opleve rabatstrækninger, der er slået i sektioner (slået/ikke slået), og strækninger hvor græsset er slået i bund og afklippet fjernet. Dette er med til at skabe bedre vilkår for vejkanternes flora og fauna.

Der er opsat ”Vildere natur – Rigere Liv”-skilte ved de strækninger, hvor vi slår for biodiversitet.

Se også denne lille film om hvorfor vi slår rabatterne

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til rabatslåningen, er du velkommen til at kontakte

Har du spørgsmål til kommunens indsatser for mere biodiversitet, er du velkommen til at kontakte

Nyhed 1. september 2022.