Anders Koefoed

Stort foto af Anders Koefoed (jpg - nyt vindue)

Anders Koefoed (V)
Tlf. 20 78 60 68
E-mail koefoed@slagelse.dk

Politiske poster
Medlem afÅrshonorar
Byrådet 98.687 kr.
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget - formand  130.465 kr.
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget  43.488 kr 
Det særlige Børne- og Ungeudvalg - stedfortræder 0 kr.
Vejsyn 0 kr.