Anders Nielsen

Stort foto af Anders Nielsen (jpg - nyt vindue)

Anders Nielsen (Udenfor parti)
Tlf. 40 41 03 43
E-mail andnie@slagelse.dk 

Politiske poster
Medlem afÅrshonorar
Byrådet 98.687 kr.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget  43.488 kr.
Fuldmægtig Stig Hansens Fond - formand 0 kr.