Anja Nielsen

Anja Nielsen (V) 
Tlf. 20 98 32 50 
E-mail annuv@slagelse.dk 

Politiske poster
Medlem afÅrshonorar
Byrådet 98.687 kr.
Børne- og Ungeudvalget  43.488 kr.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget  43.488 kr.
Grundlisteudvalget 0 kr.
Korsør Lystbådehavn a.m.b.a. 0 kr.
Korsør Havn - stedfortræder  kr.
Kommunalpolitisk Topmøde - stedfortræder  0 kr.