Anne Bjergvang

Stort foto af Anne Bjergvang (jpg - nyt vindue)

Anne Bjergvang (A) 
Tlf. 50 43 51 50
E-mail anbje@slagelse.dk  

Politiske poster
Medlem afÅrshonorar
Byrådet 98.687 kr.
Økonomiudvalget 43.488 kr.
Klima- og Miljøudvalget  43.488 kr.
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget 43.488 kr.
Grundvandsrådet  0 kr.
I/S AffaldPlus - stedfortræder 0 kr.
Valgbestyrelse for folketingsvalg og EU-valg - stedfortræder  0 kr.
Valgbestyrelse for kommunale valg - stedfortræder 0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde - delegeret  0 kr.