Helle Blak

Stort foto af Helle Blak (jpg - nyt vindue)

Helle Blak (Udenfor parti)  
Tlf. 20 87 53 83
E-mail blak@slagelse.dk 

Politiske poster
Medlem afÅrshonorar
Byrådet 98.687 kr.
Børne- og Ungeudvalget - formand  163.081 kr.
Social- og Beskæftigelsesudvalget  43.488 kr.
Udvalget vedr. Indsatsen mod parallelsamfund 0 kr.
Uddannelsesrådet 0 kr.
Delegeret - Kommunalpolitisk Topmøde 0 kr.
Musikskolens bestyrelse 0 kr.