Josh Bjørkman

Stort foto af Josh (jpg - nyt vindue)

Josh Bjørkman (D) 
Tlf. 23 80 97 80
E-mail josh@slagelse.dk 

Politiske poster
Medlem afÅrshonorar
Byrådet 98.687 kr.
Tillægsvederlag (børnetillæg) 15.269 kr.
Sundhedsudvalget  43.488 kr.
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget  43.488 kr.
Fuldmægtig Stig Hansens Fond - formand 0 kr.
Taksationskommissionen 0 kr.
Skatteankenævn - stedfortræder 0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde - stedfortræder 0 kr.