Nicki Ottevig

Stort foto af Nicki Ottevig (jpg - nyt vindue)

Nicki Ottevig (V) 
Tlf. 24 92 59 18
E-mail nicot@slagelse.dk

Politiske poster
Medlem afÅrshonorar
Byrådet 98.687 kr.
Tillægsvederlag (børnetillæg) 15.269 kr.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget - næstformand  56.535 kr.
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget  43.488 kr.
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget 43.488 kr.
I/S AffaldPlus 0 kr.
Repræsentantskab Movia 0 kr.