Phillip Westh Weirup

Stort foto af Philip Westh Weirup (jpg - nyt vindue)

Phillip Westh Weirup (C)
Tlf. 23 72 85 60
E-mail phiwe@slagelse.dk 

Politiske poster
Medlem afÅrshonorar
Byrådet 98.687 kr.
Tillægsvederlag (børnetillæg) 15.269 kr.
Børne- og Ungeudvalget - næstformand  56.535 kr.
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget  43.488 kr.
Det særlige Børne- og Ungeudvalg - supplerende stedfortræder

0 kr.

Fælleslegatet for værdigt trængende 0 kr.
Repræsentantskab Movia - stedfortræder 0 kr.
Siden er sidst opdateret 1. marts 2022