Stén Knuth

Stort foto af Stén Knuth (jpg - nyt vindue)

Stén Knuth (V)
Tlf. 24 40 01 11 
E-mail sten.knuth@slagelse.dk

Politiske poster
Medlem afÅrshonorar
Byrådet 98.687 kr.
Socialudvalget  43.488 kr.
Økonomiudvalget  43.488 kr.
FGU Syd- og Vestsjælland 0 kr.
Slagelse Gymnasium 0 kr.
Valgbestyrelse for folketingsvalg og EU-valg - stedfortræder  0 kr.
Valgbestyrelse for kommunale valg - stedfortræder 0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde - delegeret  0 kr.