Thomas Vesth

Thomas Vesth (D)
Tlf. 51 25 93 35
E-mail joves@slagelse.dk

Politiske poster
Medlem afÅrshonorar
Byrådet  kr.
Økonomiudvalget  kr.
Klima- og Miljøudvalget   kr.
Skatteankenævn kr.
Valgbestyrelse for folketingsvalg og EU-valg - stedfortræder   kr.
Valgbestyrelse for kommunale valg - stedfortræder  kr.