FN’s Verdensmål i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune arbejder med FN’s Verdensmål, der blev vedtaget på FN’s generalforsamling 25. september 2015

FN’s Verdensmål er en plan og en ambition for verdens udvikling frem til 2030.

Verdensmålene består af 17 centrale mål og 169 delmål. 

De handler om alt fra fattigdom, ligestilling og sult til klima, uddannelse, produktion og sundhed. De handler også om økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, vi har globalt, og som vi skal løse, hvis kommende generationer skal have rimelige muligheder for en god fremtid.

FN's Verdensmål er universelle og gælder for alle lande og kaldes derfor for Verdensmål. FN's Verdensmål er globale mål, som lægger op til lokal handling.

I Slagelse Kommune er FN’s Verdensmål skrevet ind i den budgetaftale, der er indgået for 2019-2022.

Kommunen sætter fokus på Verdensmålene ved at deltage i arrangementer som folkehøringen om verdensmål samt den landsdækkende verdensmålsturné "Danmark for Målene".

Slagelse Kommune og verdensmålene

I Slagelse Kommune findes en række projekter, hvor vi bidrager til FN’s Verdensmål inden for områderne klima, bæredygtighed og sundhed.

Eksempler, der tydeligt arbejder med udvalgte verdensmål:

Initiativer med verdensmål
 • Fællesskaber for Alle

  "Fællesskaber for Alle" er et projekt, som samarbejde mellem kommunen, Professionshøjskolen Absalon og SYMB! i Kalundborg.

  Projektet arbejder med FN’s Verdensmål:

  • Nr. 3 Sundhed og trivsel
  • Nr. 10 Mindre ulighed
  • Nr. 17 Partnerskaber for handling.

  De tre samarbejdspartnere skal skabe nye fællesskaber for de borgere, der ikke i dag indgår i klassiske lokale fællesskaber som fx foreningslivet.

 • Ladcykler i byen

  Slagelse Kommune er gået ind i EU-projektet CARGO BIKES in urban mobility.

  Her skal vi undersøge, hvor ladcykler kan erstatte biltransporten til gavn for miljøet og sundheden.

  Ladcyklerne vil blive stillet til rådighed for offentlige institutioner, foreninger og virksomheder til fordel for borgerne.

  Projektet arbejder med FN’s Verdensmål:

  • Nr. 3 Sundhed og trivsel
  • Nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Nr. 13 Klimaindsats
  • Nr. 17 Partnerskaber for handling.
 • Partnerskabsaftale med Jobcenter Slagelse

  Partnerskabsaftalen mellem Jobcenter Slagelse og lokale private og offentlige virksomheder bygger på:

  • Rekruttering af ledige kandidater
  • Uddannelse og/eller opkvalificering af medarbejdere eller ledige
  • At fastholde sygemeldte medarbejdere i job.

  Fokus

  Samarbejdet har fokus på rekruttering til ordinært arbejde og på at løfte virksomheders sociale ansvar. 
  På denne måde bidrager virksomhederne til FN's Verdensmål, når de samarbejder med Jobcenter Slagelse via en Partnerskabsaftale.

  Både Jobcenteret og virksomheden stiller en fast kontaktperson til rådighed.

  Projektet arbejder med FN’s Verdensmål:

  • Nr. 4 Kvalitetsuddannelse
  • Nr. 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Nr. 10 Mindre ulighed
  • Nr. 17 Partnerskabsforhandling.

  Formål

  Formålet med Partnerskabsaftalen er i fællesskab at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhæng i beskæftigelse, uddannelse og erhvervsudvikling.

  Yderligere information 

  For flere oplysninger og se kontaktoplysninger på hjemmesiden:

 • SUK-festival

  Ud over at fejre 10 års jubilæum i 2019, satte Slagelses Uddannelses- og Karrierefestival (SUK) også fokus på FN's 17 Verdensmål. De vil fremadrettet være et overordnet tema.

  Således vil udstillerne, så vidt muligt, synliggøre, hvordan de arbejder, eller vil arbejde, med Verdensmålene og bæredygtighed.

  SUK-Festivalen afholdes i september måned.

  Yderligere information

§ 17 stk. 4 udvalg
 • For bæredygtig udvikling og grøn omstilling

  Der er nedsat et Udvalg for "Bæredygtig udvikling og grøn omstilling", der skal arbejde med FN's Verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

  Udvalget skal komme med anbefalinger til kommunen om affaldssortering, lokalt producerede varer, økologi og genbrug.

Siden er sidst opdateret 12. april 2021