FN’s Verdensmål i budgetaftalen

Verdensmålene er sat på den politiske dagsorden i budgetforliget for 2019, hvor politikerne ønsker, at verdensmålene skal fylde mere i den politiske styring af Slagelse Kommune.

Målene skal ses under et, men sætter i de kommende budgetår fokus på FN’s Verdensmål:

 • Nr. 6 og 16 – Rent vand og sanitet samt Fred, retfærdighed og stærke institutioner:

  Der udvælges et antal udenlandske kommuner fra hele verden, som Slagelse Kommune skal samarbejde med. Dels for at skabe kulturel forståelse og internationalt samarbejde og dels for at undersøge, om dansk teknologi til efterpolering af spildevand kan understøtte cirkulær økonomi i lande med mangel på drikkevand.

 • Nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion:
  Der nedsættes et §17,4-udvalg, som peger på initiativer, der skal understøtte et mere bæredygtigt forbrugsmønster. Fokus er på økologi, lokale varer, genbrug og affaldssortering.

 • Nr. 13 – Klimaindsats:
  Der skal arbejdes med sikring af kysten og ny spildevandsplan ud fra de klimaforandringer, vi oplever i kommunen.

 • Nr. 15 – Livet på land:
  Der afsættes midler til udlægning af skovarealer til urørt skov for at forbedre biodiversiteten og give mere interessante naturoplevelser i kommunen.
Siden er sidst opdateret 29. april 2019