Folkehøring om Verdensmålene

Den 21. maj 2019 arrangerer Foreningen Folkemødet en folkehøring om verdensmålene på Slagelse Rådhus.

Der arrangeres fire folkehøringer på kommunalt niveau spredt rundt omkring i Danmark og én større på Bornholm under Folkemødet 2019.

Den ene folkehøring bliver afholdt i Slagelse Kommune, og der deltager 50 borgere fra kommunen i høringen. Borgerne skal forberede, præsentere og arbejde med idéer, der kan hjælpe til at opfylde et eller flere af Verdensmålene.

Borgernes idéer fra høringerne overrækkes til politikere fra Christiansborg ved et stort aftenarrangement lørdag 15. juni 2019 på Folkemødets hovedscene på Bornholm.

Desuden vil der være en opfølgende workshop i efteråret 2019, hvor man samler op på erfaringerne med at få sat gang i konkrete anbefalinger og projekter ud fra de idéer, der er kommet på banen til folkehøringen.

Du kan deltage i folkehøringen

Bor du i Slagelse Kommune, kan du blive en af deltagerne i ”Folkehøring – FN’s Verdensmål bliver til dansk virkelighed”. 

Folkehøringen i Slagelse Kommune er for 50 energiske borgere i aldersgruppen 14 - 99 år. Du og de andre borgere inviteres til at komme med jeres bud på, hvordan FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling omsættes til konkret handling i netop vores kommune - og i din hverdag.

Verdensmålene skal være opfyldt i 2030 - det er om ti år og ni måneder! Derfor er der brug for dig og dine idéer. Regn med lidt forberedelsestid inden høringen - så får vi den sjoveste og mest udbytterige dag sammen. Du får en mail med mere information inden høringen.

  • Tirsdag 21. maj 2019 kl. 16 - 21 på Slagelse Rådhus.

Folkemødet på Bornholm

Under folkehøringen udvikler deltagerne ideerne. De bedste ideer samles og præsenteres for politikere og deltagere under 'Verdensmålenes Aften' på Folkemødets Hovedscene på Folkemødet, Bornholm i juni 2019.

Folkehøringen i Slagelse gennemføres i et samarbejde mellem Slagelse Kommune, Foreningen Folkemødet og CHORA 2030.

Flere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail. Se nærmere i den grå boks KONTAKT.

Siden er sidst opdateret 4. september 2019