Indsatsen for biodiversitet i Slagelse Kommune

Vildere natur – rigere liv

Denne sides direkte link: slagelse.dk/biodiversitet

Følg projektet. Tast din e-mailadresse i den grå boks "abonnér på denne side" nederst. Så får du besked.

Seneste nyt

Borgere i Slagelse Kommune kan være med til at hjælpe biodiversiteten på vej. Onsdag den 1. juni kan borgere hente en pose med frø af vilde danske blomster til haven – helt gratis.

FN ønsker en hurtig indsats

FN har slået fast, at tabet af biodiversitet og forringelse af økosystemer kræver en hurtig og øjeblikkelig indsats på globalt plan.

Slagelse Kommune ønsker at bidrage til en sådan indsats. Se link til pressemeddelelsen i boksen SE OGSÅ.

Formål

Indsatsen har til formål at skabe bedre betingelser for vilde planter og dyr i det åbne land, i skovene, i bymiljøerne, langs vejene og i havet. Til gavn for naturen og til glæde for borgere, turister og virksomheder.

De fem indsatsområder

Vi har fem indsatsområder for biodiversitet:

Mere natur i egen drift 

Naturvenlig drift i grøftekanter, parker, grønne områder og skove. Mere natur i landsbyerne. Mindre brug af pesticider.

Mere natur i kommunens planlægning 

Naturen som aktiv i kommune- og lokalplanlægning. Natur langs nye veje og cykelstier.

Naturen som gevinst for velfærdsområdet 

Flere borgere skal nyde godt af naturens ro og vildskab. Dialog med forvaltning og institutioner om ændring af de grønne arealer. 

Mere natur i det åbne land 

Indsats for truede arter og naturtyper. Etablere vådområder, kreaturgræsning og høslæt, forbedringer af naturforhold i vandløb.

Et bedre havmiljø 

Begrænse udledning af næringsstoffer. Kildeopsporing af miljøfremmede stoffer.

Læs mere

Du kan læse mere om de fem indsatsområder i vores:

Danmarks vildeste kommune

Slagelse Kommune er tilmeldt konkurrencen om Danmarks Vildeste Kommune:

- hvor du også kan læse om tiltag for biodiversiteten.

Siden er sidst opdateret 23. maj 2022