Info om logoet

På logoet ses en femplettet køllesværmer og almindelig kællingetand

Køllesværmerens larver lever på kællingetand, og et fint eksempel på, hvordan forskellige arter af planter og dyr er afhængige af hinanden.

Begge arter knytter sig til lysåben artsrig vegetation, og er indikatorer for ”den gode natur”.

Femplettet køllesværmer er i dag sjælden i Slagelse Kommune, men vi kan forbedre dens levevilkår ved indsatser i grøftekanter, grønne arealer, enge, overdrev og skove. 

Siden er sidst opdateret 29. april 2021