Vild Kommune

Slagelse Kommune har tilmeldt sig konkurrencen ”Danmarks VILDESTE Kommune” for at skabe mere fokus på vild natur i Slagelse Kommune

Denne sides direkte link: slagelse.dk/VildKommune

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.

Seneste nyt

Borgere i Slagelse Kommune kan være med til at hjælpe biodiversiteten på vej. Onsdag den 1. juni kan borgere hente en pose med frø af vilde danske blomster til haven – helt gratis.

Alle kan gøre noget

Vi kan alle gøre noget for at styrke biodiversiteten, som er i krise. I Slagelse Kommune arbejder vi med at omlægge driften af udvalgte kommunale arealer, så de er med til at styrke biodiversiteten.

Som borger kan du også hjælpe biodiversiteten på vej.

Alle i Slagelse Kommune opfordres til at komme på banen med idéer, engagement og lokal viden om en vildere natur, der styrker biodiversiteten. På denne måde inspirerer vi hinanden til at tænke nyt og gøre tingene på en ny måde – både hver for sig og sammen.

Konkurrencen "Danmarks VILDESTE Kommune" sætter skub i en fælles retning for at styrke biodiversiteten, hvor kommunen og borgerne løfter i flok. 

Vildere natur - hvordan?
Flotte ord med på vejen
 • Borgmesteren fortæller

  Borgmester John Dyrby Paulsen (S): Hele kommunen – borgere, erhvervsliv og Kommunen - skal stå sammen om at give naturen en hjælpende hånd, så fremtidige generationer også kan få lov at opleve syngende fugle i træerne, flyvende insekter i haverne og kvækkende frøer ved søerne. Vi skal have mange flere – rigtig mange flere - sommerfugle, bier og svirrefluer mv.

  Slagelse Kommune er med i konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune”. Men faktisk er det ikke vigtigt om vi vinder konkurrencen. Det vigtigste er, at vores vilde natur vinder, for så vinder vi alle sammen.

  Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden, og også her hos os. Det skal vi ændre på. Jeg har ikke opskriften på, hvordan vi skal gøre det, det skal vi finde ud af sammen, og jo flere der deltager, jo bedre. Så det er bare om at komme i gang med de vilde ideer. Jo vildere jo bedre - og jo mere, jo bedre. Og det gælder alle steder: skovområder, boligområder, parker og vejrabatter.   

 • Formanden for MPL-udvalget citat

  Formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget Jørgen Grüner (F): Vi står midt i en naturkrise, biodiversiteten går tilbage over alt i verdenen, og herhjemme er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for helt at forsvinde.

  Så vi har en forpligtelse, og derfor har vi i byrådet vedtaget en bæredygtighedsstrategi, hvor biodiversitet er et af de centrale temaer. Det har vi gjort fordi biodiversitet skal fylde mere når kommunen træffer beslutninger, og sætter nye initiativer i gang.

  Som kommune skal vi selvfølgelig gå forrest. Vores egne arealer skal blive vildere og vi skal vænne os til, at de komme til at ændre udtryk. Vi omlægger blandt andet vores kommunale skove og giver bedre plads til naturen, vi rejser nye skove, vi ændre praksis for slåning af vejkanter, og vi giver bedre plads til naturens gang i parker og offentlige grønne områder. Vi skal lade naturen fylde mere, når vi planlægger for nye boligområder, så vi skaber attraktive, grønne opholdsarealer i områderne.

  Vi håber, du vil være med til at skabe en vild kommune!

Om konkurrencen
 • Konkurrencen Danmarks VILDESTE Kommune

  Biodiversiteten er under pres i hele Danmark. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen Sammen om et VILDERE Danmark, som konkurrencen er en del af. Målet er at få kommuner – og danskerne generelt – til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

  Konkurrencen løber frem til slutningen af 2022, hvor Danmarks VILDESTE Kommune bliver udpeget.

  Vinderen bliver den kommune med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Dette baseret på engagement, antal omlagte kvadratmeter vild natur, idérigdom og udbredelse af viden til borgerne om naturens egenskaber.